Wat is het verschil tussen een professioneel beveiligingssysteem en een goedkoop alarmsysteem.

Zodra u besluit om uw appartement, huis of kantoor te beveiligen, staat u voor de keuze: een professioneel beveiligingssysteem gebruiken of een beter betaalbaar, niet-gecertificeerd alarmsysteem te vertrouwen. De verschillen lijken onbeduidend en kan elke beveiligingsapparatuur de taak met succes afhandelen.
Maar de wens om te sparen leidt tot veel problemen. De detectoren zijn gevoelig voor vals alarm of reageren niet op echte dreigingen. Ze kunnen plotseling stoppen met functioneren en het systeem zal u niet waarschuwen voor de storing. Het bereik van de radiocommunicatie is nauwelijks voldoende om het pand te dekken en de verbinding wordt voortdurend onderbroken. De app werkt niet correct. Uw woning (bijvoorbeeld uw eigendom en zelfs het leven van mensen) is volledig onbeschermd gelaten door aanvallen van indringers. Bovendien weigeren beveiligingsbedrijven het alarmsysteem aan het meldpunt te koppelen.
Om u te helpen de juiste beslissing te nemen, hebben wij 6 hoofdvereisten geformuleerd voor een betrouwbaar beveiligingssysteem. Verder hebben we ook geschetst hoe precies Ajax aan deze vereisten voldoet.

1. Het beveiligingssysteem moet verschillende kanalen gebruiken om te communiceren.

Het beveiligingssysteem kan verschillende communicatiekanalen gebruiken voor het verzenden van alarmen naar de gebruiker en het beveiligingsbedrijf: GSM, Ethernet en Wi-Fi.

Alarmsystemen die zijn uitgerust met een enkel communicatiekanaal zijn onbetrouwbaar omdat deze vanwege verschillende oorzaken niet meer kunnen functioneren en het systeem niet zal communiceren met de gebruiker en het beveiligingsbedrijf. Bijvoorbeeld als u onvoldoende saldo op uw SIM-kaartaccount hebt of vanwege een fout aan de kant van de provider. Bovendien zijn dergelijke alarmsystemen gemakkelijker te saboteren: eenvoudige blokkering van GSM-frequenties (als een SIM-kaart alleen wordt gebruikt) of door snijden van de Ethernet-kabel (als u alleen een bekabelde internetverbinding gebruikt).

Als een beveiligingssysteem meerdere communicatiekanalen heeft, wordt één daarvan gebruikt als hoofdkanaal terwijl de andere back-upkanalen vertegenwoordigen. Dergelijke systemen zijn betrouwbaarder omdat een gelijktijdige storing van meerdere kanalen minder waarschijnlijk is en in het geval van een natuurlijke storing zal het systeem normaal blijven functioneren. Hoe meer communicatiekanalen het systeem gebruikt, hoe groter de kans dat de gebruiker en de beveiligingsorganisatie tijdig van de dreiging op de hoogte worden gebracht.
De kanalen moeten van verschillende typen zijn. Als er meerdere GSM-modules in het bedieningspaneel zijn geïnstalleerd en er geen andere communicatiekanalen worden gebruikt, dan heb je in werkelijkheid maar één kanaal. Als de GSM-frequenties vastlopen, wordt het systeem afgesloten van de buitenwereld.

Het maakt ook uit hoe lang het duurt om te schakelen tussen communicatiekanalen. Met goedkope alarmsystemen kan het proces tientallen minuten duren. Ondertussen duurt een inbraak zelden langer dan 5-10 minuten.

Welke kanalen gebruikt het Ajax beveiligingssysteem?

De Ajax Hub gebruikt GSM en Ethernet om gebeurtenissen en alarmen te communiceren, en Hub Plus is uniek binnen de bedieningspanelen van het beveiligingssysteem omdat het vier geautoriseerde communicatiekanalen tegelijkertijd gebruikt: Wi-Fi, Ethernet en twee 2G / 3G-slots voor simkaarten.
Overschakelen van Ethernet (of Wi-Fi voor Hub Plus) naar SIM-kaart gebeurt direct, het schakelen tussen Hub Plus SIM-kaarten duurt 4 minuten.

2. Het beveiligingssysteem moet een cloud-server gebruiken.

De cloud-server zorgt voor een koppeling tussen de alarmpaneel en het beveiligingsbeheersysteem. Het stelt de gebruiker in staat om alle aspecten van de apparatuur die via internet werkt te controleren, zelfs als de gebruiker zich op duizend kilometer afstand van de woning of kantoor bevindt. Bovendien stuurt de server informatieve pushmeldingen over systeemgebeurtenissen en alarmen.
In professionele systemen bewaken cloud-servers ook de verbinding met de beveiligingsapparatuur en de functionaliteit ervan door het alarmpaneel te pollen. Hoe hoger de polling-frequentie, hoe sneller de server de aanwezigheid van een probleem detecteert en waarschuwt de gebruikers en het beveiligingsbedrijf over de situatie.

Hoe het Ajax-beveiligingssysteem de Ajax Cloud-service gebruikt.

Naast de mogelijkheid om hubs te bedienen via de applicaties en pushmeldingen te ontvangen, is de Ajax Cloud-service verantwoordelijk voor het weergeven van actuele beveiligingssysteemgegevens. De service communiceert regelmatig van 10 tot 300 seconden, afhankelijk van de instellingen. De Ajax Cloud-service communiceert met de hub en werkt de apparaatstatussen in de Ajax-applicaties bij.
Als de communicatie met de Ajax hub wordt verbroken, stuurt de Ajax Cloud-service een alarm naar de gebruikers en het beveiligingsbedrijf.

3. De beveiligingsapparatuur moet betrouwbare communicatietechnologie gebruiken voor de communicatie met het bedieningspaneel.

In draadloze beveiligingssystemen vindt de uitwisseling van informatie tussen het bedieningspaneel en de detectoren plaats via het radiokanaal. De communicatie moet uiterst betrouwbaar zijn, omdat zelfs kortdurende verstoringen ongewenst zijn (ze leiden tot een toename van de tijd die nodig is om een ​​alarm door te geven), terwijl het verlies van communicatie volledig onaanvaardbaar is het controlepaneel, en de gebruikers en het beveiligingsbedrijf zullen niet op de hoogte zijn van de alarmmelding.
Professionele systemen werken in de regel op frequenties van 433 MHz of 868 MHz en gebruiken een frequentieband in plaats van een vaste frequentie voor communicatie tussen het bedieningspaneel en de detectoren. Hierdoor kan het systeem de werkfrequentie automatisch wijzigen in geval van accidentele of opzettelijke interferentie. De technologie staat bekend als frequency hopping.

Waarom Wi-Fi niet geschikt is voor communicatie tussen beveiligingsapparaten.
In appartementsgebouwen en kantoren zijn wifi-frequenties (2,4 GHz en 5 GHz) erg vervuild en worden ook overladen met apparaten: computers, smartphones en huishoudelijke apparaten. Dit leidt tot “domestic jamming”, i. e. gegevensverlies tijdens verzending.
Als er routers en repeaters in uw woning of kantoor zijn de gebruik maken van Wi-Fi verstoren deze apparaten de stabiliteit van het alarmsysteem.
Wi-Fi heeft een relatief klein communicatiebereik van ongeveer 150 meter zonder obstakels. De beperking is geëlimineerd door de inzet van een netwerk met meerdere componenten in woning of kantoor, maar elke nieuwe eenheid vermindert de betrouwbaarheid van het beveiligingssysteem.

Welke radiotechnologie gebruikt Ajax?

Voor communicatie tussen de hub en de apparaten maakt het beveiligingssysteem van Ajax gebruik van de radiotechnologie van Jeweler. Jeweller werkt in het bereik van 868,0 tot 868,6 MHz of 868,7 tot 869,2 MHz (afhankelijk van de regio) en controleert constant het signaalniveau in het radiokanaal. Zodra het signaal de grenswaarde overschrijdt, detecteert de hub het vastlopen, en schakelt deze over naar een minder vervuilde frequentie en verzendt hij passende meldingen naar de gebruiker en het beveiligingsbedrijf.
Juwelier communiceert alarmen binnen minder dan 0,15 seconden, past automatisch de signaalsterkte en zorgt voor een communicatiebereik tot 2.000 meter.

4. De communicatie tussen de apparaten van het beveiligingssysteem moet tweeweg (duplex) zijn.

De communicatie tussen de beveiligingssysteemapparaten kan eenzijdig of tweezijdig zijn. In het eerste geval communiceren de detectors alarmen en systeemgebeurtenissen naar het bedieningspaneel, terwijl het bedieningspaneel niet communiceert met de detectoren. Als het apparaat faalt (vanwege sabotage of uitval van de apparatuur) of als de verbinding wordt onderbroken, is het bedieningspaneel niet op de hoogte van de situatie. Zowel de gebruiker als het beveiligingsbedrijf worden niet op de hoogte gebracht van de inbreuk op de beveiliging.
In de beveiligingssystemen met tweezijdige verbinding wisselen het bedieningspaneel en de detectoren informatie uit. De detector blijft het alarm verzenden totdat het bedieningspaneel de ontvangst bevestigt. In dit geval bestaat er geen risico dat de gegevens verloren gaan tijdens een korte onderbreking van de verbinding. Het bedieningspaneel kan de apparaatinstellingen wijzigen en peilen naar de apparaten die de verbinding en de statussen controleren. Het betrouwbaarheidsniveau van een dergelijk systeem is meerdere malen hoger.

Hoe het Ajax-beveiligingssysteem een ​​tweezijdige verbinding gebruikt.

De melders sturen om de 12 seconden statusmeldingen naar de Ajax hub. De hub reageert op de melders brengt de melders op de hoogte dat het signaal ontvangen is en update de meldingen in het systeem. Als het apparaat om welke reden dan ook niet reageert, beschouwt de hub het apparaat als verloren en informeert het de gebruikers en het beveiligingsbedrijf over de situatie.
Na het verzenden van een alarm vraagt ​​de detector om bevestiging van de hub. Als de detector geen reactie ontvangt, blijft het alarm doorgeven totdat de hub het accepteert en verwerkt.
Dankzij de tweezijdige verbinding kan de gebruiker apparaten op afstand testen en hun instellingen wijzigen via de Ajax-apps: sensorgevoeligheid, geluid sterkte van sirenes en hun reactie op alarmen, behorende tot beveiligingsgroepen, enz.

5. Het beveiligingssysteem codeert gegevens en is beschermd tegen fraude.

De gegevens die tussen de detectoren en het bedieningspaneel worden verzonden, moeten worden gecodeerd en beschermd tegen fraude. Met dit laatste wordt voorkomen dat het signaal van de apparaten wordt gekopieerd, inclusief het kopiëren van de afstandsbediening die wordt gebruikt voor het besturen van beveiligingsmodi, worden de gegevens niet gecodeerd kunnen indringers de controle van het systeem overnemen.
Het is het meest optimaal als het radiosignaal gecodeerd is met een complex algoritme, want hoe simpeler de codering is, hoe gemakkelijker het is om het systeem te hacken en toegang te krijgen tot de programmering. Het kraken van een 128-bits AES-codering vereist bijvoorbeeld honderden jaren en een alarmsysteem met oude of primitieve codering kan binnen enkele minuten worden geopend met een codegrijper.

Een codegrijper is een apparaat voor het onderscheppen van signalen tussen een beveiligingssysteem en een besturingsapparaat (een afstandsbediening, een toetsenbord), waarmee het beveiligingssysteem kan worden gehackt.

Hoe Ajax wordt beschermd tegen fraude.

In plaats van standaardalgoritmen en oplossingen gebruiken we onze eigen oplossingen. Alle verzonden gegevens worden versleuteld met het AES-algoritme met een zwevende sleutel. Elk Ajax-apparaat heeft een individuele identificatie en het Jeweler-protocol biedt een systeem van eigenschappen en markeringen voor de identificatie van zijn apparaten. Het beveiligingssysteem kan niet worden uitgeschakeld met een afstandsbediening die niet is gekoppeld aan de hub.
De betrouwbaarheid van Ajax wordt bevestigd door EN 50131-certificering en de beveiligingssysteemapparaten krijgen het Grade 2-integriteitsniveau toegewezen, ze zijn klaar om ervaren aanvallers met speciale apparatuur tegen te gaan.

6. Het beveiligingssysteem is verbonden met de meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

De taak van het beveiligingssysteem is om de dreiging zo vroeg mogelijk te identificeren. Het is echter niet voldoende om u bewust te zijn van het probleem – u moet er goed op reageren. Nadat hij een bericht van het alarmsysteem heeft ontvangen, kan de persoon zelf contact opnemen met de politie (zelf actie ondernemen is niet het beste idee). Het is echter rationeler om de reactie aan professionals toe te vertrouwen door het beveiligingssysteem aan te sluiten op de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.
Beveiligingsorganisaties koppelen alleen gecertificeerde beveiligingssystemen aan hun meetstations. Tijdens het certificatieproces wordt de beveiligingsapparatuur getest door onafhankelijke laboratoria met een licentie voor het uitvoeren van specifieke tests: functionele, apparatuurbestendigheid tegen klimaat- en mechanische storingen, externe elektromagnetische velden, kwaliteit van radiocommunicatie en de gevoeligheid van het apparaat voor externe invloeden. Als u ten minste één test niet haalt, ontvangt u geen gespecialiseerd certificaat.
Voordat nieuwe apparatuur onder realistische omstandigheden wordt gebruikt, installeren beveiligingsbedrijven de apparaten in testfaciliteiten (appartementen, huizen, kantoren) naast de reeds bewezen beveiligingssystemen. Als het nieuwe systeem qua betrouwbaarheid vergelijkbaar is, en is niet vatbaar voor valse triggers, verstoringen en detecteert bedreigingen correct, dan is het gekoppeld aan de meetstations.