Een alarm ontvangen dat wordt geactiveerd door een poging een deurslot te openen

Het Ajax-beveiligingssysteem kan een alarm sturen dat wordt geactiveerd door een poging een deurslot te openen. Daarom worden de overvallers gedetecteerd voordat ze toegang krijgen tot het terrein. De sirenes zullen de overvalpoging waarschijnlijk onderbreken. En hoe sneller de indringer wordt gedetecteerd, hoe groter de kans is dat het eigendom en de gezondheid van de bewoners behouden blijven.

Het deurslotalarm werkt als volgt. Miniatuurschakelaars worden geïnstalleerd in de gaten die bedoeld zijn voor dwarsbalken van de sloten in het deurframe. Deze schakelaars zijn verbonden met de DoorProtect , DoorProtect Plus  openingsdetector of de transmitterintegratiemodule  . Wanneer een poging wordt gedaan om het slot te openen, wordt de schakelknop losgelaten en geeft de melder een alarm – de sirenes worden ingeschakeld en de hub meldt gebruikers en de beveiligingsconsole. Maar zelfs als een van de sloten wordt geopend, houden de overblijvers de deur gesloten.

Om de opening van het slot te detecteren, kunnen microschakelaars of eindschakelaars worden gebruikt:

een microschakelaar (aan de linkerkant) en een eindschakelaar (aan de rechterkant)

Het wordt aanbevolen om schakelaars met een wiel op de hendel te gebruiken, omdat deze langer meegaan.

Als u een deurslotalarm gebruikt, moet het Ajax-beveiligingssysteem worden uitgeschakeld voordat het slot wordt geopend via de app, een SpaceControl-sleutelhanger of een toetsenbord van KeyPad dat is  geïnstalleerd in de vestibule voor de ingang.

⚠️ Als uw hub is verbonden met een gecentraliseerd meldpunt, moet de installatie van een deurslotalarm worden afgestemd met uw beveiligingsbedrijf.

Hoe apparaten te kiezen om de opening van het slot te detecteren

Het deurslotalarm kan worden geïmplementeerd met behulp van DoorProtect en DoorProtect Plus openingsdetectoren of een zender . Wanneer de schakelknop wordt geactiveerd, ontvangen de gebruikers van het beveiligingssysteem en het beveiligingsbedrijf hoe dan ook een alarmmelding met vermelding van de oorzaak van het alarm: openingsmelder (externe contactterminal) of integratiemodule.

Functies van DoorProtect / DoorProtect Plus:

 + U hoeft geen nieuw Ajax-apparaat te kopen als op de deur een openingsmelder is geïnstalleerd.

 – Het wordt niet aanbevolen om kabels langer dan 5 meter te gebruiken om schakelaars aan te sluiten.

 – NO (normaal open) of NO / NC-switches kunnen op de detector worden aangesloten.

Functies van de zendertoepassing:

+ De maximale kabellengte voor het aansluiten van schakelaars is 150 meter.
 + Schakelaars van elk type (NC / NO) kunnen op de integratiemodule worden aangesloten.
 – U moet een transmitterintegratiemodule aanschaffen.

Gebruik een schakelaar van hetzelfde type (NC of NO) om een ​​correcte werking van het deurslotalarm te garanderen.

Optie 1: Schakelaars aansluiten op de openingsmelder

Meet de kabellengte van tevoren om de schakelaars op de detector aan te sluiten. Houd er bij het meten van de lengte rekening mee dat de schakelaar van het type NO in serie is geschakeld.

Sluit de schakelaars in serie aan en maak verbinding met de externe contactterminal van de detector, zoals weergegeven in de afbeelding:

In de Ajax-app :

 1. Ga naar de detectorinstellingen ( Apparaten → DoorProtect / DoorProtect Plus → Instellingen [⚙️] ) en schakel de optie  Externe contactpunt ingeschakeld in.
 2. Schakel de vertraging uit bij het invoeren , indien ingeschakeld. Wanneer de vertraging is ingeschakeld, komt het alarm niet meteen aan.
 3. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
 4. Open het detectormenu ( Apparaten → DoorProtect / DoorProtect Plus ). In het veld Secundaire detector schrijft u  Openen . Simuleer het sluiten van de deur door de knoppen van alle schakelaars ingedrukt te houden. De status verandert in  Closed . Als de status niet verandert, controleer dan de aansluiting van de schakelaars op de detector.

Optie 2: Schakelaars aansluiten op de integratiemodule

Meet de kabellengte van tevoren om de schakelaars op het apparaat aan te sluiten. Houd bij het meten van de lengte in de gaten dat NO-schakelaars in serie zijn geschakeld en dat NC parallel zijn aangesloten op de transmitter.

Als u NO-schakelaars gebruikt : sluit de schakelaars in serie aan en sluit vervolgens op de alarmcontactaansluitingen van de zender aan, zoals weergegeven in het schema:

Als u NC-schakelaars gebruikt : sluit de schakelaars parallel aan op de alarmcontactaansluitingen van de zender, zoals weergegeven in het diagram:

In de Ajax-app :

 1. Ga naar de zenderinstellingen ( Apparaten → Zender → Instellingen [⚙️] ) en selecteer de Externe contactmodus volgens het type schakelaars: Normaal open (als u NC-schakelaars gebruikt) of Normaal gesloten (als u GEEN schakelaars gebruikt).
 2. Instellingen wijzigen: Sabotage-modus –  Normaal open (om te voorkomen dat er berichten over de open sabotage van het apparaat worden ontvangen) en Externe detectorvoeding – Altijd uitgeschakeld .
 3. Schakel Sirene-activering uit als een alarm wordt gedetecteerd en Vertraging bij het binnenkomen . Wanneer de vertraging is ingeschakeld, komt het alarm niet meteen aan.
 4. Klik op Vorige om de instellingen toe te passen.
 5. Als u verbonden bent met de beveiligingsconsole, moet u het beveiligingsbedrijf vooraf informeren over de apparaattest.

  Houd de knoppen van alle schakelaars ingedrukt en schakel het beveiligingssysteem in. Wacht 30 seconden totdat het systeem is ingeschakeld en laat de knop van een van de schakelaars los – een alarm wordt door de Ajax-app ontvangen. Als het alarm niet arriveert, controleert u de verbinding van de schakelaars met het apparaat.
 6. Nadat u ervoor hebt gezorgd dat het systeem naar behoren functioneert, schakelt u de sirene in de instellingen van de integratiemodule in als u wilt dat de sirene reageert op een poging om het slot te openen.

Hoe schakelaars binnen het deurframe te installeren

Als u nog geen deur hebt geïnstalleerd of als u van plan bent om deze te vervangen, moet u een plaats bieden voor schakelaars en bekabeling binnen het deurframe.

Om schakelaars in een reeds geïnstalleerde deur te monteren, implementeert u het volgende voor elk van de sloten :

 1. Maak van tevoren gaten voor kabelgeleiding door de deurpost.
 2. Als er meerdere beurten nodig zijn om een ​​slot te sluiten, selecteert u het aantal beurten (bij voorkeur meer dan één), rekening houdend met de lengte van de dwarsbalken in de betreffende vergrendelingsstatus.Houd er rekening mee dat het opgegeven aantal beurten nodig is om het slot te sluiten. Bij een groter aantal beurten bestaat het risico dat de schakelaar wordt gebroken en met een kleiner aantal beurten zullen de dwarsbalken de schakelknop niet vastklemmen en daarom zal het slot als open worden beschouwd.

 3. Controleer of er voldoende ruimte is om de schakelaar in het kruisstanggat te installeren. Als er niet voldoende ruimte is, zorg dan voor een holte voor de schakelaar.
 4. Bevestig de schakelaar tijdelijk in het kruisstanggat zodat de dwarsbalken de schakelknop vastklemmen wanneer de deur gesloten is.
 5. Trek de draden door het deurkozijn en maak verbinding met het apparaat.
 6. Test de werking van het deurslotalarm. Als het alarm goed werkt, verbergt u de draden en maakt u de schakelaars en de detector stevig vast.Als het systeem niet reageert op het openen en sluiten van de vergrendelingen, controleert u de verbinding van de schakelaars met de detector en controleert u ook of de dwarsbalken de schakelknop vastklemmen.
Om ervoor te zorgen dat het deurslotalarm reageert op het openen van een deurslot, schakelt u de optie Altijd actief in de detectorinstellingen in , zelfs als het systeem is uitgeschakeld