Wat is de (ID)achter een groep?

De ID van de groep is een nummer van de groep, wat nodig is voor afzonderlijke groepen te bedienen via het codebedienpaneel

Het groepsnummer (ID) wordt weergegeven in de groepsinstellingen  (Hub → Instellingen (⚙️) → Groepen)