Wat is de gebruikers-ID?

Het gebruikers-ID is een uniek nummer dat wordt toegewezen door de hub aan de specifieke gebruiker die wordt toegevoegd. Als de gebruiker meerdere hubs heeft, krijgen deze in elke hub een eigen uniek nummer toegewezen.

Uw eigen gebruikers-ID vindt u in de profielinstellingen ( Hub → Instellingen (⚙️) → Profielinstellingen (⚙️)  → Wachtwoordinstellingen):

Uw ID en combinaties voor gebruik van het persoonlijke wachtwoord van het bediendeel worden weergegeven in het instellingenmenu.