Wat gebeurt er met de detectoren als de hub geen verbinding meer heeft met ReX?

Als de verbinding tussen de hub en ReX verbroken is, verliezen alle apparaten die op de range extender zijn aangesloten ook de verbinding met de hub.

Door de systeeminformatie van de hub te kopiëren, creëert ReX een autonome groep apparaten en reageert deze ogenblikkelijk op gebeurtenissen. Als ReX blijft communiceren met de aangesloten apparaten wanneer de verbinding met de hub verloren is gegaan, neemt ReX de rol van het bedieningspaneel over: het ontvangt een alarmsignaal van de detector en activeert de sirene.

Gebruikers kunnen de beveiligingsmodi van ReX en van apparaten die met de bereikvergroter zijn verbonden pas beheren nadat de verbinding tussen de bereikvergroter en de hub is hersteld.