Waar kan ik het Ethernet configureren en de SIM-kaart als back-up?

Het systeem werkt standaard op Ethernet met GSM-verbinding als back-up communicatiekanaal. U kunt de prioriteit van de kanalen niet wijzigen.