Waar kan ik een inloop- / uitloopvertraging instellen?

De  vertragingen bij het binnengaan / verlaten zijn overgedragen naar de sensorinstellingen. Ze kunnen ook worden toegepast voor omgevingsbeveiliging (nachtmodus).