Waar is de IN-terminal voor?

Het zorgt voor een lager energieverbruik in detectoren bij het inschakelen en uitschakelen van de oCbridge.