StreetSiren-gebruikershandleiding

StreetSiren is een draadloze buiten sirene met een capaciteit tot 113 dB. Het kan snel worden geïnstalleerd en ingesteld, is voorzien van heldere LED’s en kan werken vanaf een voedingseenheid of tot 5 jaar vanaf batterijen.

StreetSiren opereert binnen het Ajax-beveiligingssysteem door via het beschermde Jeweler-protocol verbinding te maken met de Hub. Het communicatiebereik is maximaal 1.500 meter als er geen obstakels zijn.

De sirene is opgezet via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones of een webapplicatie. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Niet compatibel met de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus

Het beveiligingssysteem van Ajax is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het verbinden met de centrale meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. LED-kader
 2. Licht indicator
 3. Sirene zoemer onder het metalen net
 4. SmartBracket-bevestigingspaneel
 5. Externe voedingsaansluitklemmen
 6. QR code
 7. Aan / uit knop
 8. Plaats van bevestiging van het SmartBracket-paneel met een schroef

StreetSiren-werkingsprincipe

De sirene verbetert de efficiëntie van het beveiligingssysteem aanzienlijk, omdat dit de meest operationele manier is om te reageren op het binnendringen in een beschermd gebied. Met een hoge waarschijnlijkheid zullen het alarmsignaal en de lichtindicatie voldoende zijn om de indringers af te schrikken.

Het apparaat is uitgerust met een krachtige zoemer en heldere LED’s – StreetSiren is van ver te zien en te horen. Afhankelijk van de juiste installatie, zou het moeilijk zijn om de geactiveerde sirene te demonteren en deactiveren: het lichaam is stevig, de zoemer wordt beschermd door een metalen net, er is een autonome stroomvoorziening en zelfs de aan / uit-knop is vergrendeld in geval van alarm .

StreetSiren heeft geen manipulatie om verwijdering of afscheuring van de bijlage te detecteren, in plaats daarvan wordt een versnellingsmeter (bewegingsdetector) gebruikt. Als de accelerometer is ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd als de sirene is gedemonteerd.

De sirene verbinden met de hub

Voordat u met de verbinding begint:

 • Volg de aanbevelingen voor de Hub-instructie en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 • Ga naar de Ajax-applicatie.
 • Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 • Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en start geen updates door de status in de mobiele applicatie te controleren.

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub

Hoe de StreetSiren met de Hub te verbinden:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-applicatie.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
 3. Selecteer Toevoegen – het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in (door gedurende 3 seconden op de aan / uitknop te drukken)

De aan / uitknop zit verzonken in het lichaam en is nogal stijf, je kunt een dun, vast voorwerp gebruiken om erop te drukken.

De sirene van StreetSiren werkt alleen met het Ajax-beveiligingssysteem. Er kunnen maximaal 10 sirenes op de hub zijn aangesloten.

Verzoek om verbinding met de hub wordt korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als de verbinding met de Ajax-hub mislukt, wordt de sirene na 6 seconden uitgeschakeld. Als u de verbinding opnieuw wilt proberen, hoeft u het apparaat niet uit te schakelen.

Als het apparaat al aan een andere hub was toegewezen, schakelt u StreetSiren uit en voert u vervolgens de standaard toevoegingsprocedure uit.

De sirene aangesloten op de hub verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Bijwerken van de sirenestatus in de lijst hangt af van de in de hub-instellingen ingestelde tijd voor het opvragen van het apparaat, met de standaardwaarde – 36 seconden.

Staten

Apparaten → StreetSiren

 

Parameter Waarde
Temperatuur Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de sirene
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en de sirene
Opladen van de batterij Batterijniveau van het apparaat
Deksel De sabotagemodus van het apparaat, die reageert op het losraken van of schade aan het lichaam
Externe kracht Staat van de sirene externe kracht
Alarmvolume Volumeniveau in geval van alarm
Alarmduur Duur van het alarmgeluid
Alarm indien verplaatst De sirene wordt geactiveerd als u het lichaam omdraait of het apparaat van het hulpstuk afscheurt
Indicatie gewapende modus Indien actief, knippert de LED van de sirene eenmaal per 3 seconden wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld
Piep bij inschakelen / uitschakelen Indien geactiveerd, waarschuwt de sirene voor inschakelen en uitschakelen door te knipperen met een LED-kader en een kort geluidssignaal
Piep bij vertraging Indien actief, sirene pieptoon vertragingen (beschikbaar vanaf 3.50 FW versie)
firmware Firmwareversie van de sirene
Apparaat ID Apparaat-ID

instellingen

Apparaten → StreetSiren → ⚙️

 

omgeving Waarde
Eerste veld Apparaat naam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Alarmvolume Een van de drie volumeniveaus van de sirene is ingesteld (85 dB tot 113 dB op een afstand van 1 m)
Alarmduur De instelling bepaalt hoe lang de sirene klinkt, als het alarm is geactiveerd (van 3 tot 180 seconden per activering)
Alarm indien verplaatst De sirene wordt geactiveerd als u het lichaam omdraait of het apparaat van het hulpstuk afscheurt.
De ingebouwde versnellingsmeter heeft ongeveer een minuut nodig om zijn positie te stabiliseren. Neem de tijd om de werkingscapaciteit van de functie te controleren in geval van activering totdat deze tijd verstrijkt.
Indicatie gewapende modus Indien actief, brandt de led van de sirene met een pauze van 2 seconden wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld
Piep bij inschakelen / uitschakelen Indien geactiveerd, waarschuwt de sirene bij inschakelen / uitschakelen door het licht van de LED-ring en een kort geluidssignaal
Piep bij vertraging Indien actief, sirene pieptoon vertragingen (beschikbaar vanaf 3.50 FW versie)
Volumetest Start een volumetest van de sirene
Signaalsterkte test Schakelt het apparaat over naar de testmodus voor signaalsterkte
Verzwakkingstest Schakelt de sirene in de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in apparaten met firmwareversie 3.50 en hoger)
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van de sirene
Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt de sirene van de hub en verwijdert de instellingen

aanwijzing

Evenement aanwijzing
Alarm Geeft een akoestisch signaal (de duur hangt af van de instellingen) en het LED-kader knippert rood
Het apparaat inschakelen LED-ring licht op en gaat één keer uit
Het apparaat uitschakelen De LED-ring gaat 1 seconde branden en knippert vervolgens driemaal
Registratie mislukt LED in de hoek knippert 6 keer, vervolgens knippert de gehele LED-ring 3 keer en wordt de sirene uitgeschakeld
Beveiligingssysteem is ingeschakeld (indien indicatie geactiveerd) Knippert één keer met de LED-ring en geeft een kort geluidssignaal
Beveiligingssysteem is uitgeschakeld (als de indicatie is geactiveerd) Knippert twee keer met de LED-ring en zendt twee korte geluidssignalen uit
Sirene in de scherpgestelde modus (als de indicatie is geactiveerd) LED in de hoek licht op met een pauze van 2 seconden
Batterij bijna leeg LED in de hoek licht op en gaat uit wanneer het systeem is ingeschakeld / uitgeschakeld, het alarm wordt geactiveerd in geval van demontage of ongeoorloofde opening

Prestatietests

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.

De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scanduur van de sirene (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in Hub-instellingen).

 • Volumetest
 • Signaalsterkte test
 • Verzwakkingstest

De sirene installeren

De locatie van de StreetSiren bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten, waardoor het radiosignaal en de geluidsoverdracht worden belemmerd: muren, ingevoegde vloeren, grote objecten in de ruimte.

Controleer het signaalniveau op de installatielocatie

Het communicatiebereik is maximaal 1.500 meter als er geen obstakels zijn. Overweeg dit bij het kiezen van een installatieplaats voor StreetSiren.

Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Beweeg het apparaat minimaal – zelfs een shift van 20 cm kan de ontvangstkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaal bereik vergroten ReX.

Het lichaam van de sirene heeft de stof- / vochtbeschermingsklasse IP54 – het apparaat mag buitenshuis worden geplaatst. Aanbevolen installatiehoogte – 2,5 meter en meer. Dit bemoeilijkt de toegang tot het apparaat voor indringers in geval van binnenkomst.

Volg bij het installeren en gebruiken van de StreetSiren de algemene voorschriften voor elektrische veiligheid voor het gebruik van elektrische apparaten, evenals de vereisten voor wettelijke voorschriften voor elektrische veiligheid.

Het is ten strengste verboden om het apparaat onder spanning te demonteren!Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer .

Sirene installatie

Controleer voordat u de sirene installeert of u de optimale locatie hebt geselecteerd en of deze voldoet aan de voorwaarden in deze handleiding. Bij het installeren van de sirene, wees voorzichtig en houd u aan de veiligheidsvoorschriften!

Het is ten strengste verboden om het apparaat onder spanning te demonteren! Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer.

 1. De StreetSiren-sirene kan tot 5 jaar werken vanaf vooraf geïnstalleerde batterijen (afhankelijk van de aanvraagfrequentie met de hub van 1 minuut) of ongeveer 5 uur van het zoemergeluid. Als u de externe voeding (12 V) wilt gebruiken, boor dan een gat voor draden in de SmartBracket-bevestiging. Controleer vóór de installatie of de draadisolatie niet beschadigd is!
  U moet een gat in SmartBrecket boren om een ​​draad van de externe voeding te leiden.
 2. Bevestig het SmartBracket-paneel op het oppervlak met gebundelde schroeven. Nadat u andere hardware voor bijlagen hebt geselecteerd, moet u ervoor zorgen dat ze het paneel niet beschadigen of vervormen.

  We waarschuwen voor het gebruik van dubbelzijdig plakband voor een tijdelijke of een meer permanente bevestiging van de sirene.
 3. Zet de sirene op het SmartBracket-paneel en draai deze rechtsom. Bevestig het apparaat met een schroef.
  Het bevestigen van de sirene-bevestiging met een schroef minimaliseert het risico van spontane diefstal van het apparaat.

Sireneonderhoud en batterijvervanging

Controleer de operationele capaciteit van de StreetSiren op regelmatige basis.

Reinig het sirene lichaam van stof, spinnenweb en andere verontreinigingen zoals ze verschijnen.

Gebruik voor het reinigen van de sirene geen stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.

De sirene kan tot 5 jaar werken vanaf vooraf geïnstalleerde batterijen (afhankelijk van de vraagfrequentie van de hub van 1 minuut) of ongeveer 5 uur van het zoemergeluid. Als de batterij leeg is, stuurt het beveiligingssysteem de betreffende meldingen en de hoek-LED gaat soepel branden en gaat uit als het systeem wordt ingeschakeld / uitgeschakeld (als de indicatie is geactiveerd), als het alarm wordt geactiveerd, in geval van demontage of ongeautoriseerde opening.

Het wordt afgeraden om de batterijen zelf te vervangen! Neem contact op met de ondersteuningsdienst of het servicecentrum voor het vervangen van de batterij.

Technische specificaties

Type melding Geluid en licht (LED’s)
Geluidskennisvolume 85 dB tot 113 dB op een afstand van 1 m (instelbaar)
Werkfrequentie van de piezo-sirene 3.5 ± 0.5 kHz
Bescherming tegen demontage accelerometer
Frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 25 mW
Modulatie van het signaal GFSK
Radiosignaalbereik Tot 1.500 m (eventuele obstakels ontbreken)
Stroomvoorziening 4 х CR123A, 3 V
Batterijduur Tot 5 jaar
Externe voorraad 12 V, 1,5 A DC
Lichaamsbescherming niveau IP54
Bedrijfstemperatuurbereik Van -25 ° С tot + 50 ° С
Luchtvochtigheid regelen Tot 95%
Totale afmetingen 200 х 200 x 51 mm
Gewicht 528 g

Complete set

 1. StreetSiren
 2. Batterij CR123A (voorgeïnstalleerd) – 4 stuks
 3. Installatieset
 4. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij. Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de klantenservice – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!