Relay-gebruikershandleiding

Het relais is een draadloos relais met een potentiaalvrij droogcontact bedoeld voor het in- en uitschakelen van apparaten en apparaten, aangedreven door een 7-24 V DC-bron. Het relais heeft ook een controlefunctie voor pulsapparatuur. Het is verbonden met het Ajax-beveiligingssysteem door het veilige beveiligingsprotocol van Jeweler, het afstandsbereik is maximaal 1000 meter als er geen obstakels zijn.

De ingebouwde relaiscontacten zijn niet galvanisch verbonden met het apparaat zelf, zodat ze kunnen worden aangesloten op ingangsbesturingscircuits voor verschillende apparatuur, zoals een knop, schakelaar, enz.

Het relais mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien!Ongeacht het type elektrische schakeling waarin het apparaat is geïnstalleerd

Niet compatibel met de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus

Het beveiligingssysteem van Ajax is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het verbinden met de centrale meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. antenne
 2. voedingsklemmenblok
 3. contactklemmenblok
 4. functieknop
 5. licht indicator

 • PS IN-aansluitingen – “+” en “-” contactklemmen, 7-24 V DC-voeding.
 • Relaisaansluitingen – potentiaalvrije uitgangsklemmen van relaiscontactaansluitingen.

Relais Werkingsprincipe

BELANGRIJK: sluit de relaisvoedingsklemmen niet aan op een 110-230 V elektriciteitsnet! Sluit het relais niet aan op een voeding met een spanning van meer dan 36 V. Dit veroorzaakt brandgevaar en kan het apparaat beschadigen!

Het relais wordt gevoed door een 7-24 V DC-bron. De aanbevolen spanningswaarden voor het relais zijn 12 V en 24 V.

De Relay-verbinding en -configuratie wordt uitgevoerd via de app Ajax Security System.

De ingebouwde relaiscontacten zijn niet galvanisch verbonden met het apparaat zelf, zodat ze kunnen worden aangesloten op ingangsbesturingscircuits voor verschillende apparatuur, zoals een knop, schakelaar, enz.

Relais kan worden gebruikt voor het aandrijven van verschillende belastingen (sirenes, waterafsluiters, elektromagnetische vergrendelingen).
Het miniatuurlichaam van het apparaat maakt het mogelijk om het te installeren in een aansluitdoos, een elektrisch schakelbord of de behuizingen van schakeleenheden.

Het apparaatrelais sluit en opent de contactklemmen op commando via de Ajax Security System-applicatie. De haalbaarheid van het automatisch in- / uitschakelen van de relais in reactie op het in- of uitschakelen van het systeem is ook geïmplementeerd.

Relais werkingsmodi:

Bistabiel – het relais werkt in de schakelmodus sluit- / openingscontactklemmen
Puls – het relais sluit / opent contactklemmen voor een gespecificeerde tijdsperiode
In de pulsmodus zal het relais de contactklemmen sluiten / openen gedurende 0,5 tot 15 seconden en daarna voert automatisch de omgekeerde actie uit.

Verbinden met de hub

Voordat u met de verbinding begint:

 • Volg de aanbevelingen voor de Hub-instructie en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 • Ga naar de Ajax-applicatie.
 • Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 • Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en start geen updates door de status in de mobiele applicatie te controleren.
 • Sluit relais aan op de voeding en wacht 30 seconden

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub

Hoe de detector op de Hub aan te sluiten:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-applicatie
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer
 3. Selecteer Toevoegen – het aftellen begint
 4. Druk op de relaisfunctieknop

Voor detectie en interfacing moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object). Verzoek om verbinding met de hub wordt korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als de verbinding met de hub mislukt, wacht dan 30 seconden en probeer de verbindingsprocedure opnieuw uit te voeren.

Het relais dat is verbonden met de hub, verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Bijwerken van de detectorstatussen in de lijst hangt af van de in de hub-instellingen ingestelde tijd voor het opvragen van het apparaat, met de standaardwaarde – 36 seconden.

Als het relais voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt het uitgeschakeld! Zodra het relais uit het Ajax-systeem is verwijderd, schakelt de schakelaar het relais uit!

Staat

Apparaten → Relais

Parameter Waarde
Signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en het relais
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en het relais
Actief Status van de relaiscontacten (gesloten / open)
Spanning Het huidige ingangsspanningsniveau van relais
firmware Apparaatfirmwareversie
Apparaat ID Apparaat-ID

instellingen

Apparaten → Relais → Instellingen (⚙️)

instellingen Waarde
Eerste veld Apparaatnaam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Reageer op inschakelen / uitschakelen Een script selecteren voor het relais in het geval van inschakelen / uitschakelen

 • Nauw contact
 • Open contact
 • pols
 • Reageer niet

Het relais kan afzonderlijk reageren op zowel het in- als uitschakelen

Relay-modus De relaisbedieningsmodus kiezen

 • pols
 • bistabiele
Contact staat Normale contactstatus

 • Normaal gesloten
 • Normaal open
Pulsduur, sec De pulsduur selecteren in de pulsmodus (van 0,5 tot 15 seconden)
Reageer op de nachtmodus Indien actief, zullen de inschakel / uitschakelingsscenario’s ook werken in de nachtmodus
Signaalsterkte test Schakelt het relais over naar de testmodus voor de signaalsterkte
Handleiding Opent de relaishandleiding
Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt het relais van de hub en verwijdert de instellingen

Spanningsbeveiliging – het contact wordt geopend wanneer de spanning buiten de limieten van 6,5-36,5 V valt.

Temperatuurbeveiliging – het contact wordt geopend wanneer de drempeltemperatuur van 85 ° С binnen het relais wordt bereikt.

aanwijzing

Het lampje van het relaislampje kan groen oplichten afhankelijk van de apparaatstatus.

De groene led van relais knippert met tussenpozen als deze niet is toegewezen aan de hub. Wanneer de functieknop wordt ingedrukt, licht de groene LED op.

Functionaliteitstesten

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.
De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd hangt af van de instellingen van de scantijd van de detector (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in Hub-instellingen).

Installatie van de relais

Het relais mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien!Ongeacht het type elektrische schakeling waarin het apparaat is geïnstalleerd.

Communicatiebereik met de hub afwezig obstakels tussen de apparaten – tot 1000 meter. Houd hier rekening mee bij het kiezen van de locatie voor Relay.

Als het apparaat een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalbereikvergroter ReX.

 1. Schakel de kabel waarop Relay wordt aangesloten spanningsloos.
 2. Sluit de voedingskabel aan op de relaisklemmen en vervolgens op
  de relaiscontactklemmen op het vereiste circuit met draden / kabel met een voldoende doorsnede. Het wordt aanbevolen om kabels te gebruiken met een doorsnede van 1,5 – 2 mm 2 .
  Als het apparaat in een aansluitdoos is geïnstalleerd, installeert u de antenne buiten. Hoe verder de antenne zich op afstand van metalen structuren bevindt, hoe minder kans op afscherming van het radiosignaal. De antenne mag onder geen enkele voorwaarde worden ingekort.

Volg tijdens de installatie en bediening van de relais de algemene elektrische veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparaten, evenals de vereisten van de elektrische veiligheidsvoorschriften. Het is uitdrukkelijk verboden om het apparaat te demonteren.

Installeer de relais niet:

 • Buiten het terrein (buiten).
 • In metalen aansluitdozen en elektrische servicepanelen.
 • In ruimten met een temperatuur en vochtigheid buiten de toegestane limieten.

Onderhoud

Het apparaat vereist geen onderhoud.

Technische specificaties

Bedieningselement Elektromagnetisch relais
De levensduur van het relais 200.000 overschakelingen
Voedingsspanningsbereik 7 – 24 V (alleen DC)
Voltagebescherming Ja, min – 6.5 V, max – 36.5 V
Maximale laadstroom * 5 A bij 24 V DC, 13 A bij 230 V AC
Maximale stroombeveiliging Nee
Uitgangsvermogen *
(resitieve belasting 230 V)
Tot 3 kW
Parameterbesturing Ja (spanning)
Energieverbruik van het apparaat Minder dan 1 uur
Frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied
Effectief uitgestraald vermogen 3,99 mW (6,01 dBm), limiet – 25 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Maximale afstand tussen
het apparaat en de hub
Tot 1000 m (eventuele obstakels ontbreken)
Communicatie ping met
de ontvanger
12 – 300 seconden (standaard 36 seconden)
Shell-beschermingsklasse IP20
Bedrijfstemperatuurbereik Van 0 ° С tot + 64 ° С (omgevingstemperatuur)
Max. temperatuur bescherming Ja, meer dan 65 ° C op de plaats van installatie of meer dan 85 ° C binnenin het relais
Luchtvochtigheid regelen Tot 75%
Dimensies 39 х 33 х 18 mm
Gewicht 25 g

* Bij gebruik van inductieve of capacitieve belastingen neemt de maximale commuterende stroom af tot 3 A bij 24 V DC en tot 8 A bij 230 V AC!

Complete set

 1. Relais
 2. Verbindingsdraden – 2 st
 3. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij. Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!