MotionProtect Outdoor Gebruikershandleiding

MotionProtect Outdoor is een draadloze bewegingsdetector voor buitenshuis met bescherming tegen maskeren en foutieve triggering. Het is verbonden met het Ajax-beveiligingssysteem via een door Jeweler beschermd protocol, met een transmissieafstand van maximaal 1.700 m bij afwezigheid van obstakels. De detector kan werken op vooraf geïnstalleerde batterijen of vanaf een externe stroombron gedurende maximaal 5 jaar. Het apparaat detecteert beweging op een afstand van maximaal 15 m en negeert huisdieren.

De detector werkt alleen met hub. Verbinding met ocBridge en uartBridge integratiemodules is niet meegeleverd.

De detector is opgezet via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle MotionProtect Outdoor-evenementen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Het Ajax-beveiligingssysteem kan worden gebruikt voor onafhankelijke monitoring van de site en kan worden aangesloten op het Central Monitoring Station van het beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. Hoofdlichtindicator
 2. Bovenste lampje en maskersensor
 3. Lens bovenste lens
 4. Vernismaskersensor
 5. Onderlichtindicator en maskersensor
 6. Lens met lagere bewegingssensor
 7. SmartBracket-bevestigingspaneel (het geperforeerde gedeelte is nodig voor sabotage-activering wanneer wordt geprobeerd de detector weg te trekken van het oppervlak)
 8. Het gat voor het bevestigen van SmartBracket-paneel met een schroef
 9. “Aan” knop
 10. Sabotageknop
 11. QR code
 12. Connector voor externe voedingskabeluitgang
 13. Schuifbalk om het detectiebereik aan te passen

Hoe het werkt

Wanneer het systeem is ingeschakeld, ontvangt de detector continu signalen van twee PIR-sensoren. Wanneer beweging wordt gedetecteerd, verzendt de detector het alarm onmiddellijk naar de hub en signalen met een knipperende groene LED.

⚠️  De MotionProtect Outdoor verzendt het alarm alleen naar de hub wanneer twee PIR-sensoren worden geactiveerd met een vertraging van niet meer dan 1,5 seconde nadat ervoor is gezorgd dat hun signalen identiek zijn.

⚠️  Bewegingsalarm wordt elke 5 seconden verzonden

Anti-maskeringssysteem

Maskeren is een poging om het zicht van de detectorlens op elk object te blokkeren.

De MotionProtect Outdoor detecteert de volgende soorten maskering:

 • Een obstakel voor beide lenzen (er is een object met afmetingen die vergelijkbaar is met de hoogte van het detectorlichaam op een afstand van maximaal 20 cm vóór de detector)
 • Een obstakel voor een van de lenzen (een voorwerp wordt geplaatst op een afstand van maximaal 10 cm voor een van de lenzen)
 • Elk van de lenzen met een ondoorzichtig materiaal schilderen of plakken
 • Plak de voorkant van de detector met een ondoorzichtig materiaal
 • Een aërosollak / verf aanbrengen of de voorkant van de MotionProtect Outdoor borstelen

Als een of meer soorten maskering worden gedetecteerd, genereert de detector een maskeeralarm en licht een groene LED op de detector gedurende 1 seconde op.

De detector detecteert maskering in zowel actieve als passieve modus.

Responstijd om te maskeren

Maskeringstype Actieve modus (detector is ingeschakeld) Passieve modus (detector is uitgeschakeld)
Tijd om te alarmeren, s Tijd om te herstellen, s Tijd om te alarmeren, s Tijd om te herstellen, s
Een obstakel voor beide lenzen 1 5,4 300 18
Een obstakel voor een van de lenzen 150 13 150 5,4
Plak of schilder een van de lenzen 150 13 150 5.4
Plak de voorkant van de detector 150 9 300 18
Aërosollak / verf aanbrengen of de voorkant van de detector borstelen 150 9 150 9

De MotionProtect Outdoor met de hub verbinden

Voordat u met de verbinding begint:

 • Volg de instructies voor de hubinstructie en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 • Ga naar de Ajax-applicatie.
 • Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 • Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en start geen updates door de status in de mobiele applicatie te controleren.

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub!

Hoe het apparaat met de hub te verbinden:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-applicatie.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
 3. Selecteer  Toevoegen  – het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in door gedurende 3 seconden op de aan / uitknop te drukken.

Voor detectie en interfacing moet de detector zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object). Verzoek om verbinding met de hub wordt gedurende een korte tijd op het moment van inschakelen van het apparaat verzonden.

MotionProtect Outdoor wordt na 6 seconden automatisch uitgeschakeld als er geen verbinding met de hub kan worden gemaakt. Als u de verbinding opnieuw wilt proberen, hoeft u het apparaat niet uit te schakelen. Als de detector al aan een andere hub is toegewezen, schakelt u MotionProtect Outdoor uit en volgt u de standaardtoevoegingsprocedure.

Als de verbinding met de hub is mislukt, herhaalt u de verbindingspoging na 30 seconden.

Het apparaat dat op de hub is aangesloten, verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Update van de MotionProtect Outdoor-statussen in de lijst hangt af van de in de hub-instellingen ingestelde tijd voor het opvragen van het apparaat, met de standaardwaarde – 36 seconden.

Om maskering van alarmen te voorkomen, dient u de antimaskering in de apparaatinstellingen uit te schakelen vóór de installatie!

Staten

Apparaten → MotionProtect Outdoor

 

Parameter Waarde
Temperatuur Temperatuur van de detector. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de detector
Opladen van de batterij Batterijniveau van de detector, weergegeven in stappen van 25%
Deksel De sabotagemodus van de detector, die reageert op het losraken van of schade aan het lichaam
Vertraging bij het invoeren, sec Vertragingstijd bij binnenkomst
Vertraging bij het verlaten, sec Vertragingstijd bij verlaten
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en de detector
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetector: laag, normaal, hoog
Anti-masking Indien actief, detecteert de sensor maskeren
Altijd actief Indien actief, detecteert de bewegingsdetector altijd beweging
firmware Detectorfirmwareversie
Apparaat ID Apparaat-ID

De detector instellen

Apparaten → MotionProtect Outdoor → Instellingen (⚙️)

 

omgeving Waarde
Eerste veld Detectornaam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Gevoeligheid Het gevoeligheidsniveau van de bewegingssensor kiezen:

 • hoog
 • normaal
 • Laag
Anti-masking Indien actief, detecteert de sensor altijd maskering
Altijd actief Wanneer ingeschakeld, registreert de detector altijd beweging
Vertraging bij het invoeren, sec Selecteren van de vertragingstijd bij het invoeren
Vertraging bij het verlaten, sec Selecteren van de vertragingstijd bij afsluiten
Vertragingen in de nachtmodus Indien actief, zal de detector een vertraging in de nachtmodus ervaren
In de nachtmodus inschakelen Indien actief, zal de detector overschakelen naar de gewapende modus wanneer de nachtmodus wordt gebruikt
Waarschuw met een sirene als beweging wordt gedetecteerd Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd wanneer de beweging wordt gedetecteerd
Signaalsterkte test Schakelt de detector om naar de testmodus voor de signaalsterkte
Detectie Zone Test Schakelt de detector om naar de detectiegebiedtest:

 • Algemene bewegingsdetectortest
 • Test van de bovenste bewegingsdetector
 • Test met lagere bewegingsdetector
 • Maskering sensor test
Verzwakkingstest Schakelt de detector om naar de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in melders met firmwareversie 3.50 en hoger)
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van de detector
Apparaat ontkoppelen Ontkoppel de detector van de hub en verwijdert de instellingen

aanwijzing

De bewegingsindicator van MotionProtect kan rood of groen oplichten, afhankelijk van de status van het apparaat.

Indicatie bij het indrukken van de knop “Aan”

Evenement aanwijzing
Op de aan / uitknop drukken (detector is ingeschakeld) Licht rood op wanneer de knop ingedrukt wordt gehouden
Aanzetten Licht groen op wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
Uitschakelen Licht aanvankelijk rood op en knippert vervolgens driemaal

Aangekomen detectorindicatie

Evenement aanwijzing Notitie
Detectorverbinding met de hub Licht groen op voor een paar seconden
Hardware fout Knippert continu rood De detector moet worden gerepareerd, neem contact op met de ondersteuningsdienst
Door beweging en masking geactiveerd alarm of sabotage-triggering Licht ongeveer een seconde rood op
Batterij moet worden vervangen Tijdens het alarm licht het langzaam groen op en gaat langzaam uit Vervanging van de detectorbatterij wordt beschreven in de paragraaf Batterij vervangen

Functionaliteitstesten

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.

De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scantijd van de detector (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in de hub-instellingen).

Volgens de vereisten van EN50131 wordt het niveau van het radiosignaal dat door draadloze apparaten wordt verzonden tijdens de testmodus verminderd.

Een installatieplaats kiezen

Voordat u het apparaat installeert, voert u een signaalsterktetest uit.

De MotionProtect Outdoor moet zich op een hoogte van 0,8 – 1,3 m bevinden. Het detectorlichaam bevindt zich op een zodanige manier dat de as van de bovenste lens evenwijdig is aan het grondniveau en het veronderstelde pad van invoer van de indringer loodrecht op de lensas verloopt.

De MotionProtect Outdoor stuurt alleen een alarm naar de hub als identieke bewegingssignalen worden gedetecteerd met twee PIR-sensoren. In dit geval mag het verschil in tijd voor het vastleggen van de beweging in dit geval niet langer zijn dan 1,5 seconden.

Het wordt aanbevolen om de werking van de detector op de voorgestelde installatieplaats te controleren! Houd bij het kiezen van een locatie voor MotionProtect Outdoor rekening met het beperkte bereik van het radiosignaal.

Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Beweeg het apparaat minimaal – zelfs een shift van 20 cm kan de ontvangstkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalbereikvergroter ReX.

Wees voorzichtig bij het installeren van het bevestigingspaneel. Overmatige kracht tijdens de fixatie kan leiden tot vervorming en dientengevolge tot het onvermogen om de detector te installeren of tot zijn onbetrouwbare fixatie. Bevestig het bevestigingspaneel alleen met de meegeleverde montagetools! Het gebruik van andere bevestigingsmiddelen, bijv. Zelf-tappers met grote diameter, kan het bevestigingspaneel beschadigen. Het wordt afgeraden om dubbelzijdig plakband te gebruiken tijdens de installatie, omdat deze na verloop van tijd uitdroogt en de detector naar beneden kan vallen, wat tot storingen kan leiden.

Detector installatie procedure

 1. Bevestig het SmartBracket-bevestigingspaneel tijdelijk op het oppervlak om de optimale plaats voor het installeren van de detector te bepalen. De detector moet op een hoogte van 0,8 – 1,3 meter worden geïnstalleerd.
 2. Selecteer de gewenste detectieafstand (3 tot 15 m) voor de detector met de schuifbalk voor detectie-afstandsinstelling.
 3. Plaats de MotionProtect Outdoor op het SmartBracket-bevestigingspaneel. Verlaat het detectiebereik van de detector (horizontale detectiehoek – 90 °) en zorg ervoor dat er geen beweging is binnen het detectiedekkingsgebied om te zorgen voor kalibratie van maskeersensoren.
  Aandacht! De maskeringssensoren beginnen automatisch te kalibreren wanneer het SmartBracket-bevestigingspaneel op de MotionProtect-buitenbak wordt geplaatst. Kalibratie duurt maximaal 30 seconden en wordt gevolgd door het knipperen van de bovenste en onderste LED-indicatoren van de detector. 
 4. Detectiegebied en maskingstests uitvoeren in de toepassing Ajax Security System. In geval van een slechte reactie, selecteert u het juiste gevoeligheidsniveau, het detectiebereik en controleert u de hellingshoek van de detector.
 5. Bevestig het SmartBracket-bevestigingspaneel op het oppervlak met houtschroeven, plaats de detector op het bevestigingspaneel en wacht totdat de kalibratie is voltooid. Bevestig de detector op het bevestigingspaneel met de meegeleverde schroef.

Externe voedingsaansluiting

De MotionProtect Outdoor kan externe voeding gebruiken 5-28 V DC, 200 mA. Zodra een externe voeding is aangesloten, hoeft u de vooraf geïnstalleerde batterijen niet te verwijderen. De vooraf geïnstalleerde batterijen zullen het apparaat van standby-voeding voorzien.

Om de externe voeding aan te sluiten, draait u de houtschroeven los en opent u de behuizing van de detector. Breek de bijbehorende blinde plug van het SmartBracket-bevestigingspaneel af:

1. Voor de uitgang van de voedingskabel achter het SmartBracket-bevestigingspaneel

2. Voor de uitgang van de voedingskabel onder het bevestigingspaneel van de SmartBracket

Leid de externe voedingskabel door het bevestigingspaneel en de blindstekker aan de achterkant van de behuizing van de detector.

Verbind de kabel met de aansluitstrips en let hierbij op de polariteit. Bevestig de draden met een klem.

Schakel de stroom in – in het menu van de MotionProtect Outdoor-detector, de waarde van de

“Externe voeding” veld zal veranderen in “Verbonden”. Bevestig de achterkant van de carrosserie met houtschroeven, installeer de detector en wacht totdat de kalibratie is voltooid.

3. Klemmenstroken op de detectorkaart

4. Klem op de achterkant van het lichaam

Onderhoud

Reinig de behuizing van de detector tegen stof, spinnenwebben en andere verontreinigende stoffen wanneer deze zich voordoen. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor de verzorging van apparatuur.

Gebruik geen stoffen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen. Veeg de lens voorzichtig schoon – krassen op het plastic kunnen de gevoeligheid van de detector verminderen.

De batterij die in de detector is geïnstalleerd, biedt tot 5 jaar autonome werking (met een naloopsnelheid van 3 minuten). Wanneer de batterij van de detector is ontladen, verzendt het beveiligingssysteem de juiste melding en gaat de LED soepel branden en gaat uit wanneer de detector een beweging detecteert of een sabotage veroorzaakt.

De detector heeft een ingebouwd acculadencontrolesysteem. Zodra de gebundelde batterijen moeten worden vervangen, ontvangt u een passende kennisgeving.

👉🏻 Batterijen vervangen

Technische specificaties

Sensorelement PIR-sensor, 2 stuks
Detectiehoek, horizontaal 90 °
Bewegingsdetectie afstand Instelbaar, 3-15 m wanneer de detector
op 1 m hoogte wordt geïnstalleerd
Bescherming tegen maskeren Ja
Huisdier negeert functie Ja, hoogte tot 80 cm wanneer de detector
op 1 m hoogte wordt geïnstalleerd
Beveiliging tegen valse triggering Ja, algoritmische analyse
Frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz,
afhankelijk van de verkoopregio
Maximaal vermogen van het radiosignaal Tot 20 mW
Modulatie van radiosignalen GFSK
Radiosignaalbereik Tot 1.700 m (zonder
obstakels)
Stroomvoorziening 2 х CR123A, 3 V
Batterijduur Tot 5 jaar
Externe kracht 5 – 28 V DC, 200 mA
Gebruik Binnen en buiten
Lichaamsbescherming niveau IP54
Anti-sabotage schakelaar Ja
Bedrijfstemperatuurbereik Van -25 ° С tot + 60 ° С
Luchtvochtigheid regelen Tot 95%
Totale afmetingen 184 x 70 x 65 mm
Gewicht 322 g

Complete set

 1. MotionProtect Outdoor
 2. CR123A-batterij – 2 stuks (Vooraf geïnstalleerd)
 3. Installatieset
 4. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de meegeleverde batterij. Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!