MotionProtect Curtain Gebruikershandleiding

MotionProtect Curtain is een “blinde” buitenbewegingsmelder, uitgerust met twee PIR-sensoren. Het detecteert bewegingen tot 11 meter afstand, terwijl het beschermt tegen maskeren en het negeren van bewegingen van huisdieren. Het is verbonden met het Ajax-beveiligingssysteem via een door Jeweler beschermd protocol, met een transmissieafstand van maximaal 1.700 meter zonder obstakels. De detector werkt tot 3 jaar met de meegeleverde batterij. Het kan buitenshuis worden geïnstalleerd.

MotionProtect opereert binnen het Ajax-beveiligingssysteem door via het beveiligde Jeweler-protocol verbinding te maken met de hub.

⚠️ De detector werkt alleen met hub. Verbinding met ocBridge en uartBridge integratiemodules is niet meegeleverd.

De detector is opgezet via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Het beveiligingssysteem van Ajax is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het verbinden met de centrale meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. Licht indicator
 2. Detectorlichtfilter
 3. Sensoren maskeren
 4. Diafragma voor het installeren van SmartBracket-paneel met een schroef
 5. QR code
 6. “Aan” knop
 7. Sabotageknop
 8. SmartBracket-bevestigingspaneel (het geperforeerde deel is nodig om de sabotagefunctie te laten werken wanneer wordt geprobeerd de detector van een oppervlak weg te trekken)

Operatie principe

Wanneer het systeem is ingeschakeld, controleert de sensor continu signalen van twee PIR-sensoren. Wanneer beweging wordt gedetecteerd, verzendt de sensor onmiddellijk een alarm naar de hub en signalen door een knipperende groene LED. MotionProtect Curtain verzendt alleen een alarm naar de hub als identieke bewegingssignalen worden gedetecteerd met twee PIR-sensoren.

Wanneer de huisdierimmuniteit niet is geactiveerd, detecteert het MotionProtect-gordijn beweging tot 11 m afstand en verzendt een alarm zelfs wanneer slechts één van de twee PIR-sensoren is geactiveerd.

Alarm door beweging eenmaal per 5 seconden verzonden.

Thermische PIR-sensor van MotionProtect detecteert inbraak in een beschermde ruimte door bewegende objecten te detecteren waarvan de temperatuur de temperatuur van het menselijk lichaam benadert. Op dat moment kan de detector huisdieren negeren – u hoeft alleen de geschikte gevoeligheid in te stellen en de optie Pet-immuniteit in te schakelen in de instellingen.

De sensor kan dieren op afstand negeren:

Dier Afstand van de sensor
Kleine vogels (mus) Vanaf 1 meter van de sensor
Grote vogels (kraai) Vanaf 1,5 meter van de sensor
Katten en honden Vanaf 2 meter van de sensor

⚠️ Wanneer de functie huisdierimmuniteit is ingeschakeld, neemt het bewegingsdetectiegebied van de detector af afhankelijk van het gevoeligheidsniveau.

Gevoeligheid
Bewegingsdetectiebereik wanneer de huisdierimmuniteit is ingeschakeld
Bewegingsdetectiebereik wanneer de immuniteit van huisdieren is uitgeschakeld
Laag Tot 3 m Tot 9 m
normaal Tot 5 m Tot 10 m
hoog Tot 6 m Tot 11 m

Na activering stuurt de detector die is ingesteld in de scherpgestelde modus onmiddellijk een alarmsignaal naar de hub, activeert de sirenes die op de hub zijn aangesloten en stelt de gebruiker en het particuliere beveiligingsbedrijf op de hoogte.

Als de detector vóór het instellen van het systeem in de scherpgestelde modus beweging heeft gedetecteerd, wordt deze niet direct in de scherpgestelde modus gezet, maar tijdens de volgende vraag door de hub.

Anti-maskeringssysteem

Maskeren is een poging om het zicht op de sensorlens op enigerlei wijze te blokkeren.

MotionProtect Curtain detecteert de volgende soorten maskering:

 • Obstakel voor het sensorlichtfilter
 • Lichtfilters verven of plakken met ondoorzichtige materiaalfilters
 • Aanbrengen van een spuitverf / verf of borstelen van de voorkant van het MotionProtect-gordijn

Als een of meer soorten maskering worden gedetecteerd, genereert de sensor een maskeeralarm en brandt de groene LED op de sensor gedurende 1 seconde.

De sensor detecteert maskering in zowel actieve als passieve modus.

Het apparaat met de hub verbinden

Voordat u met de verbinding begint:

 1. Volg de instructies voor de hubinstructie en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 2. Ga naar de Ajax-applicatie.
 3. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 4. Zorg ervoor dat de hub zich in de scherpgestelde modus bevindt en start geen updates door de status in de mobiele app te controleren.

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub

Hoe de detector op de hub aan te sluiten:

 1. Selecteer een Add Device- optie in de Ajax-applicatie.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
 3. Selecteer Toevoegen – het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in door gedurende 3 seconden op de aan / uit-knop te drukken.

Voor detectie en interfacing moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object).

Verzoek om verbinding met de hub wordt gedurende een korte tijd op het moment van inschakelen van het apparaat verzonden.

MotionProtect Curtain wordt na 6 seconden automatisch uitgeschakeld als er geen verbinding met de hub kan worden gemaakt. Als u de verbinding opnieuw wilt proberen, hoeft u het apparaat niet uit te schakelen.

Als het apparaat al aan een andere hub was toegewezen, schakelt u MotionProtect Curtain uit en voert u vervolgens de standaard toevoegingsprocedure uit.

Het MotionProtect-gordijn dat op de hub is aangesloten, verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Bijwerken van de detectorstatussen in de lijst hangt af van de in de hub-instellingen ingestelde tijd voor het opvragen van het apparaat, met de standaardwaarde – 36 seconden.

Staten

Apparaten → MotionProtect-gordijn

 

Parameter
Waarde
Temperatuur Temperatuur van de detector. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de detector
Opladen van de batterij Batterijniveau van de detector, weergegeven in stappen van 25%
Deksel De sabotagemodus van de detector, die reageert op het losraken van of schade aan het lichaam
Vertraging bij het invoeren, sec Vertragingstijd bij binnenkomst
Vertraging bij het verlaten, sec Vertragingstijd bij verlaten
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en de detector
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de bewegingssensor: laag, normaal, hoog
PET-immuniteit Als deze actief is, negeert de detector huisdieren met een gewicht tot 15 kg en tot 40 cm hoog wanneer deze op een hoogte van 2,4 m wordt geïnstalleerd.
Anti-masking Indien actief, detecteert de sensor maskeren
Altijd actief Indien actief, detecteert de bewegingsdetector altijd beweging
firmware Detectorfirmwareversie
Apparaat ID Apparaat-ID

instellingen

Apparaten → MotionProtect-gordijn → Instellingen (⚙️)

 

omgeving Waarde
Eerste veld Detectornaam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Gevoeligheid Het gevoeligheidsniveau van de bewegingssensor kiezen:

 • hoog
 • normaal
 • Laag
Anti-masking Indien actief, detecteert de sensor maskeren
PET-immuniteit Als deze actief is, negeert de detector huisdieren met een gewicht tot 15 kg en tot 40 cm hoog wanneer deze op een hoogte van 2,4 m wordt geïnstalleerd.

In dit geval wordt het bewegingsdetectiegebied gereduceerd tot 6 m bij hoge gevoeligheid, tot 5 m bij gemiddelde gevoeligheid en tot 3 m bij lage gevoeligheid. Houd hier rekening mee bij het installeren van de detector. 

Wanneer de huisdierimmuniteit niet is geactiveerd, detecteert het MotionProtect-gordijn beweging tot 11/10/9 m (afhankelijk van het gevoeligheidsniveau) weg en verzendt een alarm zelfs wanneer slechts één van de twee PIR-sensoren is geactiveerd.

Altijd actief Indien actief, registreert de detector altijd beweging
Vertraging bij het invoeren, sec Selecteren van de vertragingstijd bij het invoeren
Vertraging bij het verlaten, sec Selecteren van de vertragingstijd bij afsluiten
In de nachtmodus inschakelen Indien actief, zal de detector overschakelen naar de gewapende modus wanneer de nachtmodus wordt gebruikt
Vertragingen in de nachtmodus Vertraging ingeschakeld bij gebruik van de nachtmodus
Waarschuw met een sirene als beweging wordt gedetecteerd Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd wanneer de beweging wordt gedetecteerd
Signaalsterkte test Schakelt de detector om naar de testmodus voor de signaalsterkte
Detectie Zone Test Schakelt de detector om naar de detectiegebiedtest
Verzwakkingstest Schakelt de detector om naar de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in melders met firmwareversie 3.50 en hoger)
Handleiding Opent de gebruikershandleiding van de detector
Apparaat ontkoppelen Ontkoppel de detector van de hub en verwijdert de instellingen

aanwijzing

Bewegingslampje van MotionProtect kan rood of groen oplichten, afhankelijk van de status van het apparaat.

Indicatie bij het indrukken van de knop “Aan”

Evenement aanwijzing
Op de aan / uitknop drukken (detector is ingeschakeld) Licht rood op wanneer de knop ingedrukt wordt gehouden
Aanzetten Licht groen op wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
Uitschakelen Licht aanvankelijk rood op en knippert vervolgens driemaal

Aangekomen detectorindicatie

Evenement aanwijzing Notitie
Detectorverbinding met de hub Licht groen op voor een paar seconden
Hardware fout Knippert continu rood De detector moet worden gerepareerd, neem contact op met de ondersteuningsdienst
Beweging, sabotage alarm of maskering gedetecteerd Licht ongeveer een seconde rood op
Batterij moet worden vervangen Tijdens het alarm licht het langzaam groen op en gaat langzaam uit Vervanging van de detectorbatterij wordt beschreven in de paragraaf Batterij vervangen

Functionaliteitstesten

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.

De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scantijd van de detector (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in de hub-instellingen).

Selectie van de detectorlocatie

⚠️ Installeer geen Black MotionProtect Curtain op plaatsen waar direct zonlicht op het apparaat kan komen. Dit kan een defect aan de detector veroorzaken.

Het wordt aanbevolen om MotionProtect Curtain te gebruiken om ramen, deuropeningen, hekken en andere ingangen / uitgangen van het beschermde gebouw te beschermen.

Het wordt niet aanbevolen om de detector met huisdierimmuniteit uit te zetten:

 • Buitenshuis.
 • Dichtbij verwarmings- en ventilatiesystemen.
 • Op plaatsen waar de detector kan worden blootgesteld aan direct zonlicht.
 • In gebouwen met huisdieren.
 • En op andere plaatsen met potentiële bronnen van valse alarmen.

Het gebied van het gecontroleerde gebied en, bijgevolg, de efficiëntie van het beveiligingssysteem is afhankelijk van de locatie van de detector. Houd bij het kiezen van de installatieplaats voor MotionProtect Curtain rekening met de oriëntatie van de lichtfilters en obstakels die het zicht en de passage van het radiosignaal kunnen belemmeren.

⚠️ Overweeg het bewegingsdetectiegebied.

Vermijd, indien mogelijk, situaties waarin de detector bewegingen op een grotere afstand identificeert dan vereist. Wegen met bewegende auto’s, de tuin van een buurman en andere externe territoria die niet bedoeld zijn om te worden beschermd door het beveiligingssysteem maar zich binnen het bereik van de detector bevinden, kunnen leiden tot vals alarm.

Als u bijvoorbeeld het venster wilt bedienen, installeert u de detector in de vensteropening.

MPC.jpgDe locatie van de MotionProtect-gordijndetector bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de radiosignaaloverdracht belemmeren: wanden, ingevoegde vloeren, grote objecten in de ruimte.

Controleer het signaalniveau op de installatielocatie. Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. 

Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Beweeg het apparaat minimaal – zelfs een shift van 20 cm kan de ontvangstkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalbereikvergroter ReX.

Het is raadzaam dat de richting van het vizier van de detectorlens loodrecht staat op de waarschijnlijke manier om in de kamer in te breken.

Zorg ervoor dat meubels, kamerplanten, vazen, decoratieve of glazen structuren het gezichtsveld van de detector niet blokkeren.

We raden aan om de detector op een hoogte van 2,4 meter te installeren.

Als de detector niet op de aanbevolen hoogte wordt geïnstalleerd, vermindert dit het gebied van de bewegingsdetectiezone en verslechtert het de functie van het negeren van dieren.

Installeer de detector niet:

 • Voor bewegende objecten met een temperatuur die dichtbij de menselijke lichaamstemperatuur ligt (bewegende jaloezieën boven een radiator).
 • Nabij plaatsen met snelle circulatie van warme lucht (ventilatiesysteemuitgangen, uitlaten, elektrische convectieverwarming met automatische ‘aan’-functie of automatische rotatie).
 • Voor watermassa’s, zwembaden, fonteinen en andere oppervlakken die zonlicht reflecteren.
 • Voor bomen en struiken.
 • In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels (deze kunnen het RF-signaal storen en ervoor zorgen dat het vervaagt).

Bij installatie buiten moet de detector worden geïnstalleerd met het lichtfilter naar beneden!

Installatie van de detector

Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie hebt geselecteerd en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!

De detector moet zo mogelijk onzichtbaar voor waarnemers worden geïnstalleerd. Dit vermindert de kans op sabotage door een indringer.

Als het lichtfilter van de geïnstalleerde detector naar boven is gericht (om grote huisdieren te negeren), wordt het aanbevolen om de immuniteitsfunctie voor huisdieren uit te schakelen .

Er zijn twee opties om MotionProtect Curtain te installeren: rechtstreeks op een oppervlak of op de gebundelde beugel.

 1. Gebruik de meegeleverde schroeven of andere even betrouwbare bevestigingen om het SmartBracket-paneel of de beugel op het oppervlak te bevestigen. Het SmartBracket-bevestigingspaneel wordt met behulp van schroeven aan de beugel bevestigd.
 2. Plaats de detector op het SmartBracket-bevestigingspaneel.
 3. Als de functie Antimasking is ingeschakeld, wacht u totdat de kalibratie is voltooid.
 4. Monteer de detector op het bevestigingspaneel van de SmartBracket met behulp van een schroef.

Kalibratie van de maskersensor begint automatisch wanneer het MotionProtect-gordijn op het bevestigingspaneel is gemonteerd. Zorg voor een correcte kalibratie dat er binnen 30 cm van de detector geen beweging is gedurende 30 seconden wanneer de LED-indicator stopt met knipperen.

Dubbelzijdig plakband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de detector. De tape zal na verloop van tijd opdrogen, wat kan resulteren in het vallen van de detector en het activeren van het beveiligingssysteem. Bovendien kan het apparaat mislukken na een treffer.

Als de lichtindicator van de detector niet wordt geactiveerd na installatie in SmartBracket, controleert u de status van de sabotage in de toepassing Ajax Security System en vervolgens de bevestigingsdichtheid van het paneel.

⚠️ Een detectiezone test is vereist nadat de detector is geïnstalleerd. Verplaats de detector in geval van onjuiste bediening.

Als de detector van het oppervlak wordt afgescheurd of van het bevestigingspaneel wordt verwijderd, ontvangt u de melding.

Detectoronderhoud en batterijvervanging

Controleer regelmatig de werking van de MotionProtect-gordijnzoeker.

Reinig de behuizing van de detector tegen stof, spinnenweb en andere verontreinigingen zodra deze verschijnen. Gebruik een zacht droog servet dat geschikt is voor onderhoud van apparatuur.

Gebruik de detector niet voor het reinigen van stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten. Veeg de lens voorzichtig en voorzichtig schoon. Krassen op het plastic kunnen de gevoeligheid van de detector verminderen.

De in de detector geïnstalleerde batterij garandeert een autonomie van maximaal 3 jaar (met de aanvraagfrequentie van de hub van 3 minuten). Als de detectorbatterij leeg is, verzendt het beveiligingssysteem respectieve meldingen en de LED brandt soepel en gaat uit als de detector beweging detecteert of als de sabotageschakelaar wordt geactiveerd.

Batterij vervanging

Technische specificaties

Sensor PIR-sensor, 2 stuks
Detectiehoeken van de bewegingsmelder (D / H) 6 ° / 90 °
Installatie methode Wit-binnen / buiten Alleen binnen
zwart- wit
Bewegingsdetectie afstand Tot 11/10/9 m (wanneer de immuniteit van huisdieren actief is – tot 6/5/3 m afhankelijk van de instellingen van het apparaat)
Pet negeren optie Ja, voor huisdieren tot 15 kg en 40 cm hoog (wanneer de detector verticaal op een hoogte van 2,4 m is geïnstalleerd)
Maskering bescherming Ja
Anti-sabotage schakelaar Ja, om verwijdering en integriteitsschade aan de behuizing te detecteren.
Frequentieband 868.0 – 868.6 MHz
RF-signaalsterkte Tot 20 mW
Modulatie van radiosignalen GFSK
Radiosignaalbereik Tot 1700 m (waar geen obstakels zijn)
Stroomvoorziening 1 batterij CR123A, 3 V
Batterijduur Tot 3 jaar
Bedrijfstemperatuurbereik Van -25 ° С tot + 60 ° С
Beschermingsklasse IP54
Totale afmetingen 134 х 44 х 36 mm
Gewicht 118 g

Complete set

 1. MotionProtect-gordijn
 2. Batterij CR123A (vooraf geïnstalleerd)
 3. Installatieset
 4. Gebundelde beugel
 5. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij. Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!