Met hoeveel breidt ReX de dekking voor radiocommunicatie van het Ajax-netwerk uit?

ReX functioneert op een afstand van maximaal 1800 meter van de hub en kan het radiocommunicatiebereik tussen de Ajax-apparaten en de hub verdubbelen.

Het communicatiebereik tussen ReX en een gekoppeld apparaat wordt beperkt door het radiosignaalbereik van het apparaat (de relevante parameter wordt aangegeven in de specificaties van het apparaat op de website en in de gebruikershandleiding).