KeyPad Gebruikershandleiding

KeyPad is een draadloos, aanraakgevoelig codebedienpaneel dat het Ajax-beveiligingssysteem bestuurt. Hij bewapent en ontwapent een kamer uit de bewakingsmodus, informeert over de systeemstatus, is beveiligd tegen programmeren en ondersteunt “stil alarm” als de code met geweld wordt ingevoerd.

Codebedienpaneel werkt alleen met het Ajax-beveiligingssysteem (het mag niet worden gebruikt in beveiligingssystemen van derden), door via het beveiligde Jeweler-protocol verbinding te maken met de Hub. Communicatiebereik – tot 1.700 meter, zonder obstakels.

Apparaat werkt alleen met hub en is niet compatibel met de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus

Het codebedienpaneel is ingesteld via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones.

Functionele elementen

 1. Indicator gewapende modus
 2. Uitgeschakelde modusindicator
 3. Indicator nachtmodus
 4. Storingsindicator
 5. Het numerieke blok met aanraakknoppen
 6. Knop wissen
 7. Functieknop
 8. Inschakelknop
 9. Knop Uitschakelen
 10. Nachtmodusknop
 11. Sabotageknop
 12. Aan / uit knop
 13. QR code

Om het SmartBracket-paneel te verwijderen, schuift u het naar beneden (een geperforeerd onderdeel is vereist voor het activeren van de sabotage in geval van een poging de detector van het oppervlak af te scheuren).

Bedieningsprincipe codebedienpaneel

Codebedienpaneel is een aanraakgevoelig toetsenpaneel dat het beveiligingssysteem bestuurt.

Het codebedienpaneel is een stationair toetsenbord en bevindt zich in een kamer. Hiermee kan het systeem in de inschakel modus worden ingesteld met een digitale code of door op één knop te drukken, de nachtmodus in te schakelen, de kamer uit te schakelen, het beveiligingsbedrijf op de hoogte stellen van het forceren om het beveiligingssysteem uit te schakelen (in geen geval de gebruiker).

Codebedienpaneel is voorzien van lichtindicaties die signaleren over de status van het beveiligingssysteem, over eventuele problemen met de detectoren of over de communicatie met de hub. Grote aanraakgevoelige knoppen worden gemarkeerd, als het apparaat wordt geactiveerd door aanraking – de code kan worden ingevoerd zonder externe verlichting. Levensduur van vooraf geïnstalleerde batterijen – tot 2 jaar.

Staten

Parameter Waarde
Temperatuur Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en het toetsenbord
Opladen van de batterij Batterijniveau van het apparaat
Deksel De sabotagemodus van het apparaat, die reageert op het losraken van of schade aan het lichaam
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en het toetsenbord
firmware Detectorfirmwareversie
Apparaat ID Apparaat-ID

instellingen

 

omgeving Waarde
Eerste veld Apparaatnaam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Toegang optie Type van toegangscodes selecteren voor inschakelen / uitschakelen

 • Alleen toegangscode voor het codebedienpaneel
 • Alleen gebruikerswachtwoord
 • Toetsenbord en gebruikerswachtwoord
Functieknop Selectie van functionaliteit van de functieknop

 • Uit
 • Stuur paniek alarm
 • Stil brandalarm
Inschakelen zonder wachtwoord Laat toe om het systeem zonder wachtwoord in te schakelen door op de armknop te drukken
Auto-lock na verkeerde wachtwoordpogingen Indien actief, in het geval dat drie onjuiste wachtwoorden worden ingevoerd, is het toetsenbord geblokkeerd gedurende de tijd die is ingesteld in de instellingen. Op dit moment kunt u het systeem niet via het toetsenblok uitschakelen.
Auto lock-tijd (min) Sluitingsperiode na verkeerde wachtwoordpogingen
Passcode codebedienpaneel wachtwoord voor inschakelen / uitschakelen
Dwangcode Selectie van een dwangcode (stil alarm)
Helderheid Helderheid van het codebedienpaneel
Volume Volume van het codebedienpaneel
Signaalsterkte test Schakelt het apparaat over naar de testmodus voor signaalsterkte
Verzwakkingstest Schakelt het toetsenblok in de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in apparaten met firmwareversie 3.50 en hoger)
Handleiding Opent de gebruikershandleiding van het codebedienpaneel
Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt het codebedienpaneel van de hub en verwijdert de instellingen

U kunt voor elke gebruiker een gedeeld of persoonlijk wachtwoord instellen op het codebedienpaneel.

Om een ​​persoonlijk wachtwoord te installeren:

 • Ga naar profielinstellingen (Hub → Gebruikersinstellingen → Uw profielinstellingen)
 • Klik op Toegangscode-instellingen (in dit menu kunt u ook de gebruikers-ID zien)
 • Stel de gebruikerscode en dwangcode in

Elke gebruiker stelt zijn eigen persoonlijke wachtwoord individueel in!

Om het systeem te besturen met het persoonlijke wachtwoord:

 • Voer gebruikers-ID * persoonlijk wachtwoord in → Inschakelen / uitschakelen knop

Om een ​​specifieke groep te besturen:

 • Voer gebruikersnaam in * persoonlijk wachtwoord * groepsidentificatie → knop Inschakelen / uitschakelen

Bedieningspaneel indicatie

Wanneer het codebedienpaneel ontwaakt, gaat de LED branden, overeenkomstig de bedieningsmodus van het beveiligingssysteem.

Indicatoren geven de huidige status van het systeem weer: in de scherpgestelde modus / ontwapende modus / nachtmodus.

Informatie is up-to-date, zelfs als de status is gewijzigd door een ander besturingsapparaat – toepassing, fob. De status wordt bijgewerkt als het apparaat wordt gewekt door aanraking.

Evenement aanwijzing
LED knippert (Х) De indicator meldt een fout in het Ajax-beveiligingssysteem en licht op als het bediendeel geen verbinding met de hub kan maken. U kunt de aard van de fout in de toepassing Ajax Security System controleren
Op een aanraakgevoelige knop drukken Kort geluidssignaal
Het systeem wordt ingesteld in de scherpgestelde modus Kort geluidssignaal, LED licht op: “Ingeschakelde modus” / “Nachtmodus”
Het systeem is uitgeschakeld Twee korte geluidssignalen, LED licht op: “Verwijderd uit de inschakel modus”
De onjuiste mastercode is ingevoerd Lang geluidssignaal, de markering van het digitale blok knippert 3 keer tijdens het signaalgeluid
De hub weigert het systeem in de inschakel modus in te stellen (er wordt bijvoorbeeld een venster geopend) Lang geluidssignaal, de huidige statusindicator knippert 3 keer tijdens het signaalgeluid
Er is een probleem gedetecteerd bij het instellen in de inschakel modus (de detector is bijvoorbeeld verloren) Lang geluidssignaal, de “Fault” -indicator knippert 3 keer tijdens het signaalgeluid
De hub reageert niet op het commando – geen verbinding Lang geluidssignaal, de “Fault” -indicator licht op tijdens het signaalgeluid
Het codebedienpaneel is vergrendeld vanwege het raden van het wachtwoord Lang geluidssignaal, de indicatoren van de modus ingeschakeld / uitgeschakeld / nacht knipperen tegelijkertijd
Batterij bijna leeg Na het succesvol invoeren van een code en het instellen van het beveiligingssysteem in de modus ingeschakeld / uitgeschakeld, knippert het toetsenblok soepel met de indicator “Fout”. De aanraakgevoelige knoppen worden vergrendeld gedurende de activiteitsduur van de indicator.
Wanneer u probeert om het toetsenbord met de ontladen batterijen te verwisselen, zal het een lang geluidssignaal afgeven, de “fout” -indicator soepel in- en uitschakelen en vervolgens zal het toetsenbord uit gaan.

Het codebedienpaneel verbinden met het Ajax-beveiligingssysteem

Voordat u met de verbinding begint:

 • Volg de aanbevelingen voor de Hub-instructie en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 • Ga naar de Ajax-applicatie.
 • Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 • Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en start geen updates door de status in de mobiele applicatie te controleren.

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub.

Het apparaat mag alleen worden toegevoegd als het Ajax-beveiligingssysteem is uitgeschakeld.

 1. Open een kamer in de mobiele applicatie of webapplicatie en selecteer de optie “Een apparaat toevoegen”.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
 3. Wanneer de hub begint te zoeken naar een apparaat en het aftellen start, schakelt u de KeyPad in door gedurende 3 seconden op de aan / uitknop te drukken – deze knippert eenmaal met een LED.

Voor detectie en interfacing moet de detector zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object).

Verzoek om verbinding met de hub wordt gedurende een korte tijd op het moment van inschakelen van het apparaat verzonden. Als de verbinding met het hub-toetsenbord mislukt, wordt het toetsenbord na 5 seconden uitgeschakeld. Herhaal de verbindingspoging.

Het toetsenblok verschijnt in de lijst met apparaten van de hub. Nadat het toetsenblok aan het systeem is toegevoegd, heeft het de volgende standaardcodes: 123456 en dwangcode: 123457

Selectie van de locatie van het codebedienpaneel

Houd bij het selecteren van de locatie van het bediendeel rekening met de afstand van het toetsenbord tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten, waardoor de radiosignalen worden gehinderd: muren, ingevoegde vloeren, grote objecten in de kamer.

Installeer de KeyPad niet:

 1. In de buurt van radiozendapparatuur, inclusief apparatuur die wordt gebruikt in mobiele 2G / 3G / 4G-netwerken, wifi-routers, zendontvangers, radiostations en een Ajax-hub (deze maakt gebruik van een gsm-netwerk).
 2. In de directe nabijheid van elektrische bedrading.
 3. In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels die de verzwakking van het radiosignaal veroorzaken of deze in de schaduw stellen.
 4. Buiten het terrein (buiten).
 5. In ruimten met een temperatuur en vochtigheidsgraad die de geschikte niveaus overschrijden. 

Controleer het signaalniveau op de installatielocatie.

Tijdens het testen kan het signaalniveau worden bekeken in de toepassing en op het codebedienpaneel – blauwe LED’s O (Ingeschakelde modus), C (Uitgeschakelde modus) en (c) (Nachtmodus), evenals rode X (Fout), zijn gebruikt.

Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Beweeg het apparaat minimaal – zelfs een shift van 20 cm kan de ontvangstkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaal bereik vergroter ReX.

Het aanraakgevoelige paneel van het codebedienpaneel is ontworpen voor gebruik met het apparaat dat op het oppervlak is gemonteerd. Als u het toetsenblok in uw handen gebruikt, kunnen we niet garanderen dat de aanraakgevoelige knoppen goed werken.

Codebedienpaneel mogelijkheden

Als u het codebedienpaneel wilt activeren, raakt u het aanraakgevoelige paneel aan – de markering van de knoppen wordt geactiveerd en er klinkt een weksignaal.

Als de batterij bijna leeg is, schakelt de markering op een minimaal niveau in, ongeacht de instellingen.

Als u de knoppen gedurende 4 seconden niet aanraakt, verlaagt het toetsenbord de helderheid van de markering en na nog eens 12 seconden gaat het apparaat naar de slaapmodus.

Wanneer u overschakelt naar de slaapmodus, wist het toetsenbord de ingevoerde opdrachten!

Op het bediendeel kunnen codes worden gebruikt met een lengte van 4-6 cijfers. De ingevoerde code wordt verzonden naar de hub na het indrukken van de knoppen: О (activeer de bewakingsmodus), С (deactiveren van de bewakingsmodus) en (с) (nachtmodus). Foutief ingevoerde cijfers kunnen worden gewist met behulp van de knop C (Reset).

Als u gedurende 30 minuten drie keer een onjuiste code invoert, wordt het codebedienpaneel vergrendeld gedurende de tijd die is ingesteld in de instellingen. De hub zal alle ingevoerde codes negeren en tegelijkertijd de gebruikers van het beveiligingssysteem informeren over de poging om de code te raden. Het toetsenblok wordt automatisch ontgrendeld na het verstrijken van de blokkeringstijd of handmatig door de beheerder.

Het codebedienpaneel ondersteunt ook het instellen van het systeem in de inschakel modus zonder een hoofdcode in te voeren, door op de knop O te drukken (activeer de inschakelmodus modus). Deze functies zijn standaard uitgeschakeld.

Als u op de knop * (Functie) drukt zonder het wachtwoord in te voeren, wordt opdracht * verzonden naar de hub en wordt de functie die in de hub is geïnstalleerd vanuit de toepassing uitgevoerd.

KeyPad kan een privébeveiligingsbedrijf op de hoogte stellen van het systeem dat met geweld van de bewakingsmodus wordt verwijderd – met behulp van de dwangcode. In tegenstelling tot de paniekknop van de afstandsbediening, zal, als een dergelijke code wordt ingevoerd, de gebruiker niet in gevaar worden gebracht door de sirene in werking te stellen, en het toetsenbord en het bericht in de toepassing zullen melding maken van de succesvolle verwijdering van het systeem uit de bewakingsmodus.

Codebedienpaneel installatie

Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie hebt geselecteerd en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!

Het codebedienpaneel moet op het verticale oppervlak worden bevestigd.

 1. Bevestig het SmartBracket-paneel op het oppervlak met behulp van gebundelde schroeven, met behulp van ten minste twee bevestigingspunten (een van hen – boven de sabotage). Nadat u andere hardware voor bijlagen hebt geselecteerd, moet u ervoor zorgen dat ze het paneel niet beschadigen of vervormen.
  De dubbelzijdige kleefband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van het toetsenblok. De tape zal na verloop van tijd opdrogen, wat kan resulteren in het vallen van het toetsenbord en beschadiging van het apparaat.
 2. Plaats het toetsenbord op het bevestigingspaneel en draai de bevestigingsschroef aan de onderkant van de behuizing vast.

Zodra het codebedienpaneel in SmartBracket is bevestigd, knippert het met de LED X (Fault) – dit is een signaal dat de sabotage is geactiveerd.

Als de LED X (Fout) van het codebedienpaneel niet wordt geactiveerd na installatie in SmartBracket, controleert u de status van de sabotage in de toepassing Ajax Security System en vervolgens de bevestigingsdichtheid van het paneel.

Als het codebedienpaneel van het oppervlak wordt afgescheurd of uit het bevestigingspaneel wordt verwijderd, ontvangt u de melding.

Functionaliteitstesten

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.

De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scantijd van de detector (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in de hub-instellingen).

 • Signaalsterkte test
 • Verzwakkingstest

Codebedienpaneel onderhoud en batterijvervanging

Controleer regelmatig de werking van het codebedienpaneel.

De batterij die op het bediendeel is geïnstalleerd, garandeert tot 2 jaar autonome werking (met de aanvraagfrequentie [link naar de juwelenconfiguratie van de hubhandleiding]) met de hub van 3 minuten). Als de batterij van het codebedienpaneel te laag is, verzendt het beveiligingssysteem de relevante meldingen en zal de “fout” -indicator soepel oplichten en uitgaan na elke succesvolle wachtwoordinvoer.

Complete set

 1. KeyPad
 2. Batterijen AAA (vooraf geïnstalleerd) – 4 stuks
 3. Installatieset
 4. Snelstartgids

Technische specificaties

Sensortype capacitieve
Bescherming tegen wachtwoord raden Ja
Anti-sabotage schakelaar Ja
Frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Radiosignaalbereik Tot 1.700 m (als er geen obstakels zijn)
Stroomvoorziening 4 x AAA-batterijen
Voedingsspanning 3 V
Batterijduur Tot 2 jaar
Bedrijfstemperatuurbereik Van -10 ° C tot + 40 ° C
Luchtvochtigheid regelen Tot 75%
Totale afmetingen 150 х 103 х 14 mm
Gewicht 197 g

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij. Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!