Kan ik Ajax uartBridge verbinden met een “smart home” -systeem van een derde partij?

Ja, als het externe systeem de UART-gegevensinterface ondersteunt en het communicatieprotocol kan worden geconfigureerd of geprogrammeerd. Gebruik het  uartBridge-protocol om uartBridge te configureren  .