Hub Plus Gebruikershandleiding

Hub Plus is een centraal apparaat binnen het Ajax-beveiligingssysteem, dat de werking van de aangesloten apparaten coördineert en in interactie staat met de gebruiker en een beveiligingsbedrijf.

Hub Plus heeft internettoegang nodig voor verbinding met de cloudserver Ajax Cloud – voor het instellen, bedienen vanaf elk punt van de wereld, het verzenden van meldingen over gebeurtenissen en het bijwerken van de software. De Ajax Cloud-server bevindt zich op de capaciteiten van Amazon Web Services. Persoonlijke gegevens en gedetailleerde logboeken van de systeembewerking worden opgeslagen onder multilevel-bescherming en informatie-uitwisseling met de Hub Plus wordt uitgevoerd via een gecodeerd kanaal op een 24-uurbasis.

Om te communiceren met de Ajax Cloud, gebruikt het systeem draad Ethernet, Wi-Fi-verbinding en GSM-netwerk van een mobiele operator.

Gebruik indien mogelijk alle internetverbindingskanalen. Dit zorgt voor een betrouwbaardere communicatie tussen de Hub Plus en de Ajax Cloud en voorkomt storingen in de werking van een van de aanbieders van communicatiediensten.

Hub Plus kan worden bediend via een applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones. Mobiele applicaties maken het mogelijk om snel te reageren op eventuele meldingen van het beveiligingssysteem.

Volg de link om een ​​app voor je smartphone te downloaden:

U kunt in de Hub Plus instellen welke gebeurtenissen en hoe de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Kies wat het handigst voor u is: pushmeldingen, sms-berichten of telefoongesprekken. Als het Ajax-systeem wordt overgedragen voor onderhoud aan een beveiligingsbedrijf, wordt het alarmsignaal rechtstreeks verzonden, waarbij de server wordt omzeild.

Tot 150 Ajax-apparaten zijn verbonden met de Hub Plus. Het beschermde Juwelierprotocol wordt gebruikt voor communicatie tussen de apparaten, met een dekkingsradius van maximaal 2 km, zonder obstakels.

Hub Plus-aansluitingen en operationele indicatie

 1. Logo met een LED
 2. SmartBracket-bevestigingspaneel, opent door omlaag te bewegen (een geperforeerd onderdeel is vereist voor het activeren van de sabotage in geval van een poging de Hub van het oppervlak te scheuren.
 3. Socket voor het aansluiten van een voedingskabel
 4. Socket voor het aansluiten van een Ethernet-kabel
 5. Secundair slot voor het installeren van kaarten van een mobiele serviceprovider (Micro SIM)
 6. Hoofdsleuf voor het installeren van kaarten van een mobiele serviceprovider (Micro SIM)
 7. QR-code met een apparaatregistratiesleutel
 8. Sabotageknop
 9. “Aan” knop

Hub Plus-bedrijfsindicatie door Logo Light

Evenement aanwijzing
Aanzetten Licht op met blauw terwijl de “Aan” -knop wordt ingedrukt, wat betekent dat de opstartprocedure is gestart
Stroomstoring Brandt gedurende 3 minuten en knippert vervolgens om de 20 seconden

Communicatie met de Ajax Cloud

Indicatie kleur meldt de communicatie met de Ajax Cloud

aanwijzing Evenement
Licht wit op Ten minste twee communicatiekanalen zijn verbonden (Ethernet, Wi-Fi, GSM)
Licht groen op Eén communicatiekanaal is verbonden
Licht rood op De Hub Plus is niet verbonden met internet of er is geen communicatie met de server

Connection Hub Plus met het netwerk

 1. Open de klep van de Hub Plus door deze met geweld omlaag te duwen.

  Pas op dat u de sabotage die de Hub Plus beschermt niet beschadigt!
 2. Sluit voedingskabels en ethernetkabels aan op de respectieve contactdozen.
  1 – Voedingsaansluiting
  2 – Ethernet-aansluiting
  3, 4 – Sleuven voor simkaarten
 3. Houd de “aan” knop 2 seconden ingedrukt totdat het logo oplicht.
  De Hub Plus heeft ongeveer 2 minuten nodig om de beschikbare communicatiekanalen te identificeren.

Helder groene of witte kleuren van het logo waarschuwen dat de Hub Plus verbinding heeft gemaakt met de server.

Als de Ethernet-verbinding niet automatisch plaatsvindt, schakel dan proxy uit, filter op MAC-adressen en activeer DHCP in de routerinstellingen – de Hub Plus ontvangt een IP-adres. Tijdens de volgende set-up van de Hub Plus in de webapplicatie of mobiele applicatie, kunt u een statisch IP-adres instellen.

Om verbinding te maken met het GSM-netwerk, hebt u een kaart van een mobiele SIM-kaart nodig met de uitgeschakelde PIN-codeaanvraag (PIN-codeverzoek kan worden uitgeschakeld met uw mobiele telefoon) en voldoende bedrag op de account om te betalen voor de GPRS, sms-diensten en bellen.

In sommige regio’s wordt Hub Plus al met een simkaart verkocht.

Als de Hub Plus via het GSM-netwerk geen verbinding maakt met de Ajax Cloud, gebruikt u Ethernet om de netwerkparameters in te stellen in de webtoepassing of mobiele applicatie. Om het toegangspunt, de gebruikersnaam en het wachtwoord correct voor te schrijven, neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van de exploitant.

Om de Wi-Fi-verbinding te gebruiken:

 • Ga naar de instellingen van het Hub Plus, “Wi-Fi” -menu.
 • Selecteer een toegangspunt, voer het netwerkwachtwoord in

Ajax-account

Het beveiligingssysteem van Ajax wordt ingesteld via de applicatie waarmee het account van de beheerder is verbonden. Het account met de informatie over de toegevoegde Hub Pluss wordt in gecodeerde vorm op de cloudserver Ajax Cloud geplaatst.

Gebruikersparameters van het Ajax-beveiligingssysteem en aangesloten apparaten worden lokaal opgeslagen op de Hub Plus en zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Elke wijziging van de Hub Plus-beheerder resulteert niet in een fout in de instellingen van de apparaten die daarmee zijn verbonden.

Telefoonnummer kan worden gebruikt om slechts één Ajax-account te maken.

Maak een account aan in het Ajax-systeem in de mobiele applicatie volgens de stapsgewijze begeleiding. Als onderdeel van het proces moet u uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer bevestigen.

Uw account kan de rollen combineren – beheerder van één hub, gebruiker van een andere hub.

Een Hub Plus toevoegen aan de Ajax-beveiligingssysteemsoftware

U moet de applicatie toegang geven tot alle systeemfuncties (in het bijzonder om meldingen weer te geven)! Dit is een absolute voorwaarde om het Ajax-beveiligingssysteem vanaf een smartphone / tablet te bedienen.

 1. Ga naar je account.
 2. Open het menu “Hub Plus toevoegen” en selecteer de geschikte methode – handmatig of met een stapsgewijze begeleiding.
 3. Bij de registratiefase, schrijft u de naam van de Hub Plus voor en scant u de QR-code onder de omslag (of voert u handmatig een registratiesleutel in).
 4. Wacht tot de Hub Plus is geregistreerd en een nieuw apparaat op het bureaublad van de toepassing verschijnt.

Hub Plus-installatie

Voordat u de Hub Plus installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie hebt geselecteerd: de SIM-kaart toont consistente ontvangst, alle apparaten zijn getest op radiocommunicatie en de Hub Plus is niet zichtbaar.

De Hub Plus moet betrouwbaar op het oppervlak worden bevestigd (verticaal of horizontaal). Wij raden ten zeerste af om dubbelzijdig plakband te gebruiken – het kan geen veilige bevestiging garanderen en vergemakkelijkt de demontage van het apparaat.

De Hub Plus is mogelijk niet geplaatst:

 • buiten het terrein (buiten);
 • dichtbij of in metalen objecten of spiegels die verzwakking en screening van het signaal veroorzaken.
 • op plaatsen met een laag GSM-signaal en een hoog radiostoornisniveau.
 • binnen gebouwen waar de temperatuur en luchtvochtigheid buiten het toegestane bereik liggen.

Installatie van de hub:

 1. Bevestig de Hub Plus-kap op het oppervlak met behulp van in de fabriek gemaakte schroeven. Als u andere bevestigingshardware gebruikt, moet u ervoor zorgen dat ze de hoes van de Hub Plus niet beschadigen of vervormen.
 2. Plaats de Hub Plus op de cover en bevestig deze met de in de fabriek gemaakte schroeven.
  Het bevestigen van het deksel van de Hub Plus met schroeven voorkomt het per ongeluk verschuiven van de Hub Plus en minimaliseert het risico van impulsdiefstal van het apparaat.

Als de Hub Plus stevig is bevestigd, wanneer u het lichaam van het oppervlak afscheurt, wordt de sabotage geactiveerd en ontvangt u de melding.

Kamers in de Ajax-beveiligingssysteemtoepassing

Kamers combineren de aangesloten apparaten. De toepassing kan maximaal 50 kamers maken, waarbij elk apparaat zich slechts in één ruimte bevindt.

Zonder een kamer te maken, kunt u geen apparaten toevoegen aan de Ajax-beveiligingssysteem-applicatie!

Een ruimte maken en instellen

Ruimte wordt aangemaakt in de mobiele applicatie en webapplicatie via het menu “Kamer toevoegen”.

Wijs desgewenst een naam aan de kamer toe (of maak een foto) – u vindt gemakkelijker de gewenste ruimte in de lijst.

Door op het tandwiel [⚙️] te drukken, gaat u naar het setup-menu van de kamer.

Om een ​​kamer te verwijderen, verplaatst u alle apparaten die erop zijn opgeslagen naar andere kamers via het apparaatinstellingsmenu. Als u de ruimte verwijdert, worden alle instellingen gewist.

Apparaten verbinden met de Hub Plus

Tijdens de eerste registratie van de Hub Plus in de mobiele applicatie, wordt u gevraagd apparaten toe te voegen om de ruimte in te schakelen. U kunt echter weigeren en later teruggaan naar deze stap.

Het apparaat kan alleen worden toegevoegd als het systeem is uitgeschakeld!

 1. Open een kamer in de mobiele applicatie en selecteer de optie ” Apparaat toevoegen “.
 2. Geef het apparaat een willekeurige naam, lees de QR-code (of voeg de ID handmatig in), selecteer een locatiekamer en ga naar de volgende stap.
 3. Wanneer de toepassing begint te zoeken en het aftellen start, schakelt u het apparaat in – het knippert eenmaal met een LED. Voor detectie en interfacing moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de Hub Plus bevinden (op een enkel beschermd object).

Verzoek om verbinding met de Hub Plus wordt korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als de verbinding met de Hub Plus bij de eerste poging mislukt, schakelt u het apparaat gedurende 5 seconden uit en herhaalt u de poging.

De Hub Plus instellen

 

De instellingen van de Hub Plus en daarmee verbonden apparaten bevinden zich in het menu “Hub Plus-instellingen”  [⚙️]

Instelbare parameters:

 • Gebruikers – wie heeft toegang tot uw beveiligingssysteem, welke rechten worden aan hen verleend, hoe de Hub Plus van gebeurtenissen op de hoogte stelt.
 • Ethernet – opstelling van een draad Ethernet-verbinding.
 • Wi-Fi  – Wi-Fi-verbindingsinstellingen.
 • GSM – cellulaire communicatie in- / uitschakelen, instellen van de verbinding en verificatie van de account.
 • Geofence – herinnering aan het inschakelen / uitschakelen van het beveiligingssysteem als een specifieke zone wordt overschreden. De gebruikerslocatie wordt bepaald op basis van de gegevens van de GPS-antenne en iBeacon-bakens (alleen voor Apple-apparatuur).
 • Groepen – instellingen voor groepenmodus
 • Detectiezonetest – testen van de detectiezone van de apparaten aangesloten op de Hub Plus.
 • Juwelier – identificatie van het opvragingsinterval van de Hub Plus-detector en het aantal niet-afgeleverde datapakketten.
  Het opvraaginterval van de detectoren door de Hub Plus bepaalt hoe vaak de apparaten gegevens uitwisselen. Hoe kleiner het interval is (in seconden), hoe sneller de Hub Plus leert over gebeurtenissen van de aangesloten apparaten en de apparaten opdrachten van de Hub Plus ontvangen. Daarop wordt informatie over een alarm of sabotage onmiddellijk doorgegeven.
  We moeten in gedachten houden dat het kleine interval het maximale aantal aangesloten apparaten beperkt:

  Interval, sec Maximaal aangesloten apparaten
  12 39
  24 79
  36 99
  48 150

  De waarde van het aantal niet-afgeleverde pakketten bepaalt hoe snel de Hub Plus leert over het verlies van het verbonden apparaat.

  Berekening van de tijd voor het geven van het alarm (met de standaardparameters):

  (8 pakketten + 1 correctief) x 36 seconden aanvraaginterval = 5 minuten 24 seconden

 • Service – een groep service-instellingen van de Hub Plus.Verbindingsfout alarmvertraging – tijdsperiode die de vertraging reguleert van de kennisgeving van de verloren communicatie met de server.

  Server ping-interval – interval van het verzenden van pings van de Hub Plus naar de server.

  De tijd tot het genereren van een bericht over de verloren communicatie tussen de server en de Hub Plus wordt als volgt berekend (met de standaardparameters):

  (3 pings + 1 correctief) x 30 seconden onderzoeksinterval + 300 seconden tijdfilter = 7 minuten.

  U kunt de instellingen voor het automatisch bijwerken van de hub wijzigen (standaard ingeschakeld). 

 • Monitoring Station – verbinding met de CMS-instellingen
 • PRO – PRO-accounts van installateurs en beveiligingsbedrijven
 • Beveiligingsbedrijven – beveiligingsbedrijven in uw regio

Reset van de Hub Plus-instellingen

Om de Hub Plus terug te brengen naar de fabrieksinstellingen, schakelt u hem in en houdt u vervolgens de knop “aan” gedurende 30 seconden ingedrukt (het logo begint rood te knipperen).

Op dat moment worden alle aangesloten melders, kamerinstellingen en gebruikersinstellingen verwijderd. Gebruikersprofielen blijven verbonden met het systeem.

Gebruikersbeveiligingssystemen

Nadat u een Hub Plus aan het account hebt toegevoegd, wordt u de beheerder van dit apparaat. One Hub Plus kan maximaal 50 gebruikers / beheerders hebben. De beheerder kan gebruikers uitnodigen voor het beveiligingssysteem en bepaalt hun rechten.

Gebeurtenis- en alarmmeldingen

De Hub Plus waarschuwt de gebruiker van gebeurtenissen op drie manieren: mobiele pushmeldingen, sms-berichten en telefoontjes.

Meldingen zijn ingesteld in het menu “Gebruikers”:

Gebeurtenis types Voor wat het wordt gebruikt
Typen meldingen
Inschakelen / Uitschakelen Meldingen in geval van inschakelen / uitschakelen
 • sms
 • Push notificatie
Alarm Kennisgevingen van indringing, brand, overstroming
 • sms
 • Push notificatie
 • telefoontje
Evenementen Kennisgevingen van evenementen met betrekking tot de WallSwitch, Relay
 • sms
 • Push notificatie
storingen Kennisgevingen van de verloren communicatie, vastlopen, lage batterijlading of opening van de behuizing van de detector
 • sms
 • Push notificatie
 • Push-notificatie – wordt door de server Ajax Cloud naar de app Ajax-beveiligingssysteem verzonden, als er een internetverbinding beschikbaar is.
 • SMS- bericht – wordt tijdens het registreren van het Ajax-account verzonden naar het telefoonnummer dat door de gebruiker is opgegeven.
 • Een telefoon oproep verwijst naar de hub te bellen naar het telefoonnummer vermeld in de rekening van de Ajax-app.
  We bellen alleen in het geval van een alarm om uw aandacht te trekken en de haalbaarheid te verminderen dat u een kritieke waarschuwing mist. We raden u aan dit type melding in te schakelen. De hub roept achtereenvolgens alle gebruikers op die dit type melding hebben ingeschakeld in de volgorde die is opgegeven in de Gebruikersinstellingen. Als het tweede alarm optreedt, voert de hub opnieuw een oproep uit, maar niet meer dan eenmaal per 2 minuten. Het gesprek wordt automatisch verbroken zodra u het opneemt. We raden u aan het telefoonnummer op te slaan dat is gekoppeld aan de hub-simkaart in uw lijst met contacten.

Meldingsinstellingen kunnen alleen worden gewijzigd voor geregistreerde gebruikers.

Het Ajax-systeem verbinden met een Meldkamer

De lijst met organisaties die het Ajax-systeem verbinden met het centrale meldpunt vindt u in het menu “Beveiligingsbedrijven” van de Hub Plus-instellingen:

Neem contact op met vertegenwoordigers van het bedrijf dat diensten verleent in uw stad en onderhandel over de verbinding.

Verbinding met een meldkamer (PAC) wordt gemaakt via de Contact ID- of SIA-protocollen.

Onderhoud van het Ajax-systeem

Controleer regelmatig de operationele mogelijkheden van het Ajax-beveiligingssysteem.

Reinig de behuizing van de hub van stof, spinnenweb en andere verontreinigingen zodra ze verschijnen. Gebruik een zacht droog servet dat geschikt is voor onderhoud van apparatuur.

Gebruik de Hub niet voor het reinigen van stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.

Complete set van de Hub Plus

 1. Hub Plus
 2. Voedingskabel
 3. ethernetkabel
 4. Installatieset
 5. GSM startpakket – x 2 (beschikbaar niet in alle regio’s)
 6. Handleiding

Veiligheidsvereisten

Volg bij het installeren en gebruiken van de Hub Plus de algemene voorschriften voor elektrische veiligheid voor het gebruik van elektrische apparaten, evenals de vereisten van wettelijke voorschriften voor elektrische veiligheid.

Het is ten strengste verboden om het apparaat onder spanning te demonteren! Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer.

Technische specificaties

Maximaal aantal aangesloten apparaten 150
Maximum aantal groepen 25
Maximum aantal kamers 50
Maximaal aantal Hub-gebruikers 99
Stroomvoorziening 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
Accumulatoreenheid Li-Ion 2 A⋅h (tot 16 uur autonome werking in het geval van inactieve Ethernet- en Wi-Fi-verbinding)
Anti-sabotage schakelaar Ja
Frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied
Effectief uitgestraald vermogen 8,20 dBm / 6,60 mW (limiet 25 mW)
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Radiosignaalbereik Tot 2.000 m (eventuele obstakels ontbreken)
Communicatie kanalen
 • WiFi 2,4 GHz (802.11 b / g / n)
 • Ethernet
 • 2 slots Micro-SIM, netwerken 2G (GSM900 / DCS1800), 3G (WCDMA 900/2100, B8 / B1)
Bedrijfstemperatuurbereik Van -10 ° С tot + 40 ° С
Luchtvochtigheid regelen Tot 75%
Totale afmetingen 163 х 163 х 36 mm
Gewicht 350 g

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!