Hub Gebruikershandleiding

Hub is een centraal apparaat binnen het Ajax-beveiligingssysteem, dat de werking van de verbonden apparaten coördineert en in interactie staat met de gebruiker en een beveiligingsbedrijf.

Hub heeft internettoegang nodig voor verbinding met de cloudserver Ajax Cloud – voor het opzetten, bedienen vanaf elk punt van de wereld, het overbrengen van eventmeldingen en het bijwerken van de software. De Ajax Cloud-server bevindt zich op de capaciteiten van Amazon Web Services. Persoonlijke gegevens en gedetailleerde logboeken van de systeembewerking worden opgeslagen onder multilevel-beveiliging en de informatie-uitwisseling met de hub gebeurt 24 uur per dag via een gecodeerd kanaal.

Om te communiceren met de Ajax Cloud maakt het systeem gebruik van een bekabelde Ethernet-verbinding en een GSM-netwerk van een mobiele operator.

Gebruik indien mogelijk beide internetverbindingskanalen. Dit zorgt voor een betrouwbaardere communicatie tussen de hub en de Ajax-cloud en voorkomt storingen bij de werking van een van de aanbieders van communicatiediensten.

Hub kan worden bestuurd via een applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones. Met mobiele applicaties kan snel worden gereageerd op meldingen van het beveiligingssysteem.

Volg de link om een ​​app voor je smartphone te downloaden:

U kunt in de Hub instellen welke gebeurtenissen en hoe de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Kies wat het handigst voor u is: pushmeldingen, sms-berichten of telefoongesprekken. Als het Ajax-systeem wordt overgedragen voor onderhoud aan een beveiligingsbedrijf, wordt er direct een alarmsignaal verzonden, waarbij de server wordt omzeild.

Tot 100 Ajax-apparaten zijn verbonden met de Hub. Het beschermde Juwelierprotocol wordt gebruikt voor communicatie tussen de apparaten, met een dekkingsradius van maximaal 2 km, zonder obstakels.

Hub overzicht en operationele indicatie

 1. Logo met een lichtindicator
 2. SmartBracket bevestigingspaneel (geperforeerd deel is vereist voor het activeren van de sabotage in geval van een poging om de Hub van het oppervlak te scheuren)
 3. Socket voor het aansluiten van een voedingskabel
 4. Socket voor het aansluiten van een Ethernet-kabel
 5. Sleuf voor het installeren van een kaart van een mobiele serviceprovider (Micro SIM-type)
 6. QR code
 7. Sabotageknop
 8. Aan / uit knop

Indicatie Hub-operatie door Logo Light

Evenement aanwijzing
Aanzetten Licht blauw op totdat de “aan” -knop wordt ingedrukt – Hub-downloadprocedure is gestart
Stroomstoring Brandt gedurende 3 minuten en knippert vervolgens om de 20 seconden

Communicatie met de Ajax Cloud

Highlight  kleur  Meldt de communicatie met de Ajax Cloud

aanwijzing Communicatie kanalen
Licht wit op Beide communicatiekanalen zijn verbonden (Ethernet en GSM)
Licht groen op Eén communicatiekanaal is verbonden
Licht rood op De hub is niet verbonden met internet of er is geen communicatie met de server

Verbindt de hub met het netwerk

 1. Open het deksel door het met enige kracht naar beneden te schuiven.

  Pas op dat u de sabotage pin die de Hub beschermt tegen sabotage niet beschadigt!
 2. Sluit voedingskabels en ethernetkabels aan op de respectieve contactdozen.

  1 – Voedingsaansluiting
  2 – Ethernet-aansluiting
  3 – Sleuf voor simkaart
 3. Houd de “aan” knop 2 seconden ingedrukt totdat het logo oplicht. De hub heeft ongeveer 2 minuten nodig om de beschikbare communicatiekanalen te identificeren.

De helder groene of witte kleur van het logo geeft aan dat de hub verbinding heeft gemaakt met de server

Als de Ethernet-verbinding niet automatisch plaatsvindt, schakel dan proxy uit, filter op MAC-adressen en activeer DHCP in de routerinstellingen – de hub ontvangt een IP-adres. Tijdens de volgende set-up van de hub in de webtoepassing of mobiele applicatie, kunt u een statisch IP-adres instellen.

Om verbinding te maken met het GSM-netwerk, hebt u een kaart van een mobiele SIM-kaart nodig met de uitgeschakelde PIN-codeaanvraag (PIN-codeverzoek kan worden uitgeschakeld met uw mobiele telefoon) en voldoende bedrag op de account om te betalen voor de GPRS, sms-diensten en bellen.

In sommige regio’s wordt Hub al compleet met een simkaart verkocht

Als de Hub geen verbinding maakt met de Ajax Cloud via het GSM-netwerk, gebruikt u Ethernet om de netwerkparameters in de mobiele toepassing in te stellen. Om het toegangspunt, de gebruikersnaam en het wachtwoord correct voor te schrijven, neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van de exploitant.

Ajax-account

Het beveiligingssysteem van Ajax wordt ingesteld via de applicatie waarmee het account van de beheerder is verbonden. Het account met de informatie over de toegevoegde Hubs wordt in gecodeerde vorm op de cloudserver Ajax Cloud geplaatst.

Gebruikersparameters van het Ajax-beveiligingssysteem en aangesloten apparaten worden lokaal op de Hub opgeslagen en zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Elke wijziging van de Hub-beheerder resulteert niet in een fout in de instellingen van de daarmee verbonden apparaten.

Het telefoonnummer kan worden gebruikt om slechts één Ajax-account te maken

Maak een account aan in het Ajax-systeem in de mobiele applicatie volgens de stapsgewijze begeleiding. Als onderdeel van het proces moet u uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer bevestigen.

Uw account kan de rollen combineren – beheerder van één Hub, gebruiker van een andere Hub

Een hub toevoegen aan de toepassing Ajax-beveiligingssysteem

U moet de applicatie toegang geven tot alle systeemfuncties (in het bijzonder om meldingen weer te geven)! Dit is een absolute voorwaarde om het Ajax-beveiligingssysteem vanaf een smartphone / tablet te kunnen besturen.

 1. Ga naar je account.
 2. Open het menu “Hub toevoegen” en selecteer de geschikte methode – handmatig of met een stapsgewijze handleiding.
 3. Bij de registratiefase, schrijft u de naam van de hub voor en scant u de QR-code onder de omslag (of voert u handmatig een registratiesleutel in).
 4. Wacht tot de hub is geregistreerd en een nieuw apparaat verschijnt op het bureaublad van de toepassing.

Hub installatie

Controleer voordat u de hub installeert of u de optimale locatie hebt geselecteerd: de simkaart toont consistente ontvangst, alle apparaten zijn getest voor radiocommunicatie en de hub moet worden verborgen voor direct zicht.

De hub moet betrouwbaar op het oppervlak worden bevestigd (verticaal of horizontaal). Wij raden ten zeerste af om dubbelzijdig plakband te gebruiken – het kan geen veilige bevestiging garanderen en vergemakkelijkt de demontage van het apparaat.

Installeer de Hub niet:

 • buiten het terrein (buiten)
 • dichtbij of in metalen objecten of spiegels die verzwakking en screening van het signaal veroorzaken
 • op plaatsen met een laag GSM-signaal en een hoog radiostoornisniveau
 • binnen gebouwen waar de temperatuur en luchtvochtigheid buiten het toegestane bereik liggen

Bevestig de deksel op het oppervlak met gebundelde schroeven. Als u andere bevestigingshardware gebruikt, zorg er dan voor dat deze de deksel niet beschadigen of vervormen.

Installatie van de hub

 1. Plaats de hub op de cover en bevestig deze met gebundelde schroeven.
 2. Het bevestigen van de Hub-afdekking met schroeven voorkomt dat de Hub per ongeluk verschuift en minimaliseert het risico van impulsdiefstal van het apparaat.

Als de hub stevig is bevestigd, wanneer u het lichaam van het oppervlak afscheurt, wordt de sabotage geactiveerd en ontvangt u de betreffende melding:

Kamers in de Ajax-beveiligingssysteemtoepassing

Kamers combineren de aangesloten apparaten. De toepassing kan maximaal 50 kamers maken, waarbij elk apparaat zich slechts in één ruimte bevindt.

Zonder een kamer te maken, kunt u geen apparaten toevoegen aan de Ajax-beveiligingssysteem-applicatie!

Een ruimte maken en instellen

De ruimte wordt aangemaakt in de mobiele applicatie en webtoepassing via het menu “Kamer toevoegen”.

Wijs desgewenst een naam aan de kamer toe (of maak een foto) – u vindt gemakkelijker de gewenste ruimte in de lijst.

Door op het tandwiel [⚙️] te drukken, gaat u naar het setup-menu van de kamer.

Om een ​​kamer te verwijderen, verplaatst u alle apparaten die erop zijn opgeslagen naar andere kamers via het apparaatinstellingsmenu. Als u de ruimte verwijdert, worden alle instellingen gewist.

Apparaten verbinden met de hub

Tijdens de eerste registratie van de Hub in de mobiele applicatie, wordt u gevraagd apparaten toe te voegen om de ruimte te bewaken. U kunt echter weigeren en later teruggaan naar deze stap.

Het apparaat kan alleen worden toegevoegd als het systeem is uitgeschakeld

 1. Open een kamer in de mobiele applicatie en selecteer de optie “Apparaat toevoegen” .
 2. Geef het apparaat een willekeurige naam, lees de QR-code (of voeg de ID handmatig in), selecteer een locatiekamer en ga naar de volgende stap.
 3. Wanneer de toepassing begint te zoeken en het aftellen start, schakelt u het apparaat in – het knippert eenmaal met een LED. Voor detectie en interfacing moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object).

Verzoek om verbinding met de hub wordt korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld

Als de verbinding met de hub bij de eerste poging mislukt, schakelt u het apparaat gedurende 5 seconden uit en herhaalt u de poging.

De hub instellen

De instellingen van de hub en de daarmee verbonden apparaten bevinden zich in het menu  Hubinstellingen  [⚙️].

 

Instelbare parameters:

 • Gebruikers – die toegang hebben tot uw beveiligingssysteem, welke rechten aan hen worden verleend, hoe de Hub op de hoogte stelt van gebeurtenissen.
 • Ethernet – opstelling van een bekabelde Ethernet-verbinding.
 • GSM – cellulaire communicatie in- / uitschakelen, instellen van de verbinding en verificatie van de account.
 • Geofence – een herinnering aan het inschakelen / uitschakelen van het beveiligingssysteem van de inbraakdetectiemodus, als een specifieke zone wordt overschreden. De gebruikerslocatie wordt bepaald op basis van de gegevens van de GPS-antenne en iBeacon-bakens (alleen voor Apple-apparatuur).
 • Groepen – instellingen voor groepenmodus
 • Detectiezonetest – testen van de detectiezone van de apparaten die op de hub zijn aangesloten.
 • Juwelier – identificatie van het nasporingsinterval van de Hub-detector en het aantal niet-afgeleverde datapakketten.
  Het opvraaginterval van de detectoren door de Hub bepaalt hoe vaak de apparaten gegevens uitwisselen. Hoe kleiner het interval is (in seconden), hoe sneller de Hub leert over gebeurtenissen van de aangesloten apparaten en de apparaten opdrachten van de Hub ontvangen. Daarop wordt informatie over een alarm of sabotage onmiddellijk doorgegeven.
  De waarde van het aantal niet-afgeleverde pakketten bepaalt hoe snel de Hub leert over het verlies van het verbonden apparaat.
  Berekening van de tijd voor het geven van het alarm (met de standaardparameters):
  (8 pakketten + 1 correctief) x 36 seconden aanvraaginterval = 5 minuten 24 seconden
  We moeten in gedachten houden dat het kleine interval het maximale aantal aangesloten apparaten beperkt:

  Interval Verbindingslimiet
  12 seconden 39 apparaten
  24 seconden 79 apparaten
  36 en meer seconden 100 apparaten
 • Service – een groep service-instellingen van de Hub.
  • Verbindingsfout alarmvertraging – tijdsperiode die de vertraging reguleert van de kennisgeving van de verloren communicatie met de server.
  • Server ping-interval – het interval voor het verzenden van pings van de hub naar de server.
   Tijd voor het genereren van een bericht over de verloren communicatie tussen de server en de hub wordt als volgt berekend (met de standaardparameters):
   (3 pings + 1 correctief) x 30 seconden aanvraaginterval + 300 seconden tijdfilter = 7 minuten.U kunt de instellingen voor het automatisch bijwerken van de hub wijzigen (standaard ingeschakeld).
   👉🏻 Hoe u de automatische update van de hubfirmware uitschakelt
 • Monitoring Station – verbinding met de CMS-instellingen
 • PRO – PRO-accounts op de Hub
 • Beveiligingsbedrijven – beveiligingsbedrijven in uw regio

Reset van de Hub-instellingen

Om de Hub terug te brengen naar de fabrieksinstellingen, schakelt u hem in en houdt u vervolgens de knop “aan” gedurende 30 seconden ingedrukt (het logo begint rood te knipperen).

Op dat moment worden alle aangesloten melders, kamerinstellingen en gebruikersinstellingen verwijderd. Gebruikersprofielen blijven verbonden met het systeem.

gebruikers

Nadat u een Hub aan het account hebt toegevoegd, wordt u de beheerder van dit apparaat. One Hub kan maximaal 50 gebruikers / beheerders hebben. De beheerder kan gebruikers uitnodigen voor het beveiligingssysteem en bepaalt hun rechten.

Gebeurtenis- en alarmmeldingen

 

De hub informeert de gebruiker over gebeurtenissen op drie manieren: mobiele pushmeldingen, sms-berichten en telefoontjes.

Meldingen zijn ingesteld in het menu “Gebruikers” :

Gebeurtenis types Voor wat het wordt gebruikt Typen meldingen
Inschakelen / Uitschakelen Kennisgevingen worden ontvangen na inschakelen / uitschakelen
 • sms
 • Push notificatie
Alarm Kennisgevingen van indringing, brand, overstroming
 • sms
 • Push notificatie
 • telefoontje
Evenementen Kennisgevingen van evenementen met betrekking tot de Ajax WallSwitch, relaisbesturing
 • sms
 • Push notificatie
storingen Kennisgevingen van de verloren communicatie, vastlopen, lage batterijlading of opening van de behuizing van de detector
 • sms
 • Push notificatie
 • Push notificatie – wordt verzonden door de server Ajax Cloud naar de Ajax-beveiligingssysteemtoepassing, als de internetverbinding beschikbaar is.
 • SMS-bericht – wordt tijdens het registreren van het Ajax-account verzonden naar het telefoonnummer dat door de gebruiker is opgegeven.
 • Een telefoongesprek verwijst naar de hub die het telefoonnummer belt dat is opgegeven in het account van de Ajax-app.
  We bellen alleen in het geval van een alarm om uw aandacht te trekken en de haalbaarheid te verminderen dat u een kritieke waarschuwing mist. We raden u aan dit type melding in te schakelen. De hub roept achtereenvolgens alle gebruikers op die dit type melding hebben ingeschakeld in de volgorde die is opgegeven in de Gebruikersinstellingen. Als het tweede alarm optreedt, voert de hub opnieuw een oproep uit, maar niet meer dan eenmaal per 2 minuten. Het gesprek wordt automatisch verbroken zodra u het opneemt. We raden u aan het telefoonnummer op te slaan dat is gekoppeld aan de hub-simkaart in uw lijst met contacten.

Meldingsinstellingen kunnen alleen worden gewijzigd voor geregistreerde gebruikers

Het Ajax-systeem verbinden met een beveiligingsbedrijf

De lijst met organisaties die het Ajax-systeem verbinden met het centrale meldpunt vindt u in het menu “Beveiligingsbedrijven” van de Hub-instellingen.

Neem contact op met vertegenwoordigers van het bedrijf dat diensten verleent in uw stad en onderhandel over de verbinding.

Verbinding met het centrale meldpunt (CMS) wordt gemaakt via de Contact ID- of SIA-protocollen.

Onderhoud van het Ajax-systeem

Controleer regelmatig de operationele mogelijkheden van het Ajax-beveiligingssysteem.

Reinig het lichaam van de Hub van stof, spinnenweb en andere verontreinigingen zoals ze verschijnen. Gebruik een zacht droog servet dat geschikt is voor onderhoud van apparatuur.

Gebruik de Hub niet voor het reinigen van stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.

Complete set van de hub

 1. naaf
 2. Voedingskabel
 3. ethernetkabel
 4. Installatieset
 5. GSM startpakket (niet in alle landen beschikbaar)
 6. Snelstartgids

Veiligheidsvereisten

Volg bij het installeren en gebruiken van de hub de algemene voorschriften voor elektrische veiligheid voor het gebruik van elektrische apparaten, evenals de vereisten voor wettelijke voorschriften voor elektrische veiligheid.

Het is ten strengste verboden om het apparaat onder spanning te demonteren! Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer.

Technische specificaties

Maximaal aantal
aangesloten apparaten
100
Maximum aantal
groepen
9
Maximum aantal logische ruimten 50
Maximaal aantal Hub-gebruikers 50
Stroomvoorziening 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
Accumulatoreenheid Li-Ion 2 A⋅h (tot 15 uur autonome werking in geval van inactieve Ethernet-verbinding)
Anti-sabotage schakelaar Ja
Frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied
Effectief uitgestraald vermogen 8,20 dBm / 6,60 mW (limiet 25 mW)
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Radiosignaalbereik Tot 2.000 m (eventuele obstakels ontbreken)
Communicatie kanalen GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS, Ethernet
Bedrijfstemperatuurbereik Voor Oekraïne en EAC-landen:
van -10 ° С tot + 40 ° С
voor andere regio’s:
van + 5 ° С tot + 40 ° С
Totale afmetingen 1623 х 163 х 36 mm
Luchtvochtigheid regelen Tot 75%
Gewicht 350 g

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de meegeleverde batterij.

Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!