Hoeveel verkeer gebruikt de Hub via GPRS?

De volumegegevens zijn afhankelijk van de instellingen en het aantal apparaten dat aan de hub is toegewezen. In de normale modus zonder alarm werkt de Hub tot 30  Megabytes per maand.