Hoeveel rex-extenders kunnen op de hub worden aangesloten?

Er kan slechts één ReX-range extender worden aangesloten op de hub met OS Malevich 2.7 firmwareversie .