Hoe kan ik groepsmodus uitschakelen?

Om groepsmodus uit te schakelen, ga naar groepeninstellingen (Hub → Instellingen (⚙️) → Groepen)  en deactiveer de groepsmodus