Hoe kan het water toevoer worden gecontroleerd met behulp van Ajax

Naast diefstal en brandbeveiliging, kan het Ajax-beveiligingssysteem voorkomen dat lekkages van uw woning wordt toegeschreven aan slijtage of storingen in sanitaire voorzieningen. Om het anti-lekkage te implementeren, hebt u een LeaksProtect , waterlekkagedetector, een compatibele elektrische klep en een WallSwitch of Relais nodig . Zo maakt het relais het mogelijk om de watertoevoer af te sluiten, niet alleen in het geval van alarmen, maar ook automatisch wanneer het beveiligingssysteem zowel via de toepassing als handmatig is ingeschakeld of uitgeschakeld.

⚠️ Alleen een gekwalificeerde elektricien kan de installatie van de WallSwitch en de relais uitvoeren! Ongeacht het type elektrisch circuit dat geschikt is voor het apparaat.
Het relais wordt gebruikt om elektrische circuits te openen en te sluiten en kan worden gebruikt om de voeding van elektrische apparaten te regelen .

 • Relais  – is een zwakstroomafstandsbediening relais met een spanningsvrij “droog contact”.
 • WallSwitch  – is een PCB-relais voor het op afstand bedienen van stroom met een elektrische stroommeter.

Beide apparaten worden op afstand bestuurd via de Ajax-applicatie. Met de toepassing kunt u het automatisch sluiten en / of openen van de relaiscontacten instellen wanneer u de ingeschakelde status wijzigt en de “nachtmodus” gebruikt .

Een elektrische klep kiezen om het water af te sluiten

De elektrische klep opent en sluit de watertoevoer af wanneer deze een elektrisch signaal ontvangt. Houd bij het kiezen van een elektrische klep rekening met de volgende parameters:

 • Buisdiameter  en van schroefdraad voorzien verbindingstype van de fitting.
 • Ventiel type. Kleppen zijn normaal gesloten of normaal open. Er zijn ook speciale elektrische kleppen met twee stabiele toestanden die afwisselen wanneer een DC-puls wordt toegepast.
Gewoonlijk worden normaal gesloten kleppen gebruikt. Ze schakelen water uit als er externe stroom verloren gaat. Normaal open kleppen blijven open wanneer de stroom wordt verloren.
 • Voedingsspanning. Elektrische kleppen werken op verschillende DC- en wisselspanningen: 230 V АС, 24 V AC, 24 V DC, 12 V DC, etc.
 • Handmatige bediening. Het draaimechanisme zorgt voor handmatige bediening van de elektrische klep, vergelijkbaar met een gewone kraan. Hiermee kunt u het water uitschakelen, zelfs als de telefoon niet beschikbaar is.
 • Het aantal besturingsingangen – een of twee besturingsingangen of geregeld door polariteitsinversie van het elektrische signaal aan de ingang.

Om het waterafsluitsysteem op basis van het Ajax-systeem te implementeren, wordt aanbevolen om normaal gesloten kleppen te gebruiken met één stuuringang – er zijn geen koppelrelais nodig om de kleppen van dit type aan te sluiten. Als u pulskleppen gebruikt, weet de Ajax-applicatie de klepstatus niet: open of gesloten. De relais maakt gebruik van elektrische kleppen die werken op 12/24 V, de WallSwitch – 230 V.

De klep moet twee voedingsbronnen hebben: de hoofdstroombron (elektriciteitsnet) van de locatie en een back-up van de batterij. In dit geval kunt u het water afsluiten, zelfs als het gebouw is losgekoppeld. Het is gemakkelijker en goedkoper om 12/24 V reservevoeding te leveren in plaats van 230 V.

Ajax anti Lekkage systeem

Het systeem op basis van de elektrische klep, de Ajax Hub, de WallSwitch / Relay en de LeaksProtect-overstromingsdetector beschermt tegen overstromingen, waardoor u de watertoevoer kunt afsluiten wanneer lekkage wordt gedetecteerd.

De Ajax-update gepland voor Q1 2019 zal de haalbaarheid van een automatische sluiting van de elektrische klep toevoegen wanneer de detector een waterlek detecteert.

Indelingsschema van de relaisverbinding met een 12/24 V elektromagnetisch ventiel

⚠️ Volg tijdens het monteren en bedienen de algemene elektrische veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van elektrische apparaten en de voorschriften voor elektrische veiligheidswetten en -voorschriften. 

Wanneer de stroom uitvalt, blijven de relaiscontacten in de open status. Nadat de externe voeding is hersteld, herstellen de relaiscontacten hun oorspronkelijke status .

Aansluiting op de elektrische klep met één stuuringang

👆🏻 Om de aansluiting volgens het schema te realiseren, is het noodzakelijk om een ​​12/24 V externe voedingsbron te voorzien!

Het relais en de elektrische klep kunnen worden gevoed vanuit een enkele voedingsbron. Zorg er bij het monteren van het apparaat voor dat er geen vocht in het relais of op de plaats van de kabelaansluitingen terechtkomt.

 1. Sluit de voedingsbron aan op de voedingsklemmen van de relais.
 2. Verbind de  “positieve”  contactklem van de krachtbron met een van de relaiscontactklemmen en het  “positieve”  contact  (besturingsingang)  van de elektromagnetische klep – met de andere relaiscontactklem.
 3. Verbind de “negatieve” contactklem van de elektromagnetische klep met de “negatieve”  contactklem van de stroombron.

Een dergelijke verbinding zorgt voor het sluiten van de elektromagnetische klep met behulp van de relais.

Klep voorbeelden:

 • PIE T20-S2-B
 • CONVA A20-T25-S2-C
 • Ebowan 12 V DC

Werking van de 12/24 V DC elektromagnetische klep met één besturingsingang

Relais ingesteld

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Ga naar het menu Relais en vervolgens naar Instellingen en selecteer Bistabiele bedieningsmodus en stel de beginstand van contactpunten in – normaal open .

Werking van de elektrische klep in de Ajax-applicatie

Klik op de schakelaar in de relaislijn – de toestand van de relaiscontactaansluitingen zal in tegenovergestelde richting veranderen.

Wanneer de contactpunten van het relais gesloten zijn, ontvangt het elektrische ventiel stroom en opent het. Bij opening blijft de elektrische klep uitgeschakeld en wordt het water uitgeschakeld.

Automatische bediening van de elektrische klep

Met Ajax kunt u automatisch de status van relaiscontactaansluitingen wijzigen wanneer u het beveiligingssysteem in- en uitschakelt en de Nachtmodus in- en uitschakelt.

Selecteer het antwoord op de ontwapening / activering in de relay-instellingen zoals weergegeven in de schermafbeelding:

Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld, wordt de klep gesloten. Wanneer het beveiligingssysteem is uitgeschakeld, wordt het geopend.

Om de watertoevoer bij gebruik van de nachtmodus te openen / sluiten, schakelt u de optie reageer op nacht mode in.

Aansluiting op de elektrische klep met twee besturingsingangen

👆🏻 Om de aansluiting volgens het schema te realiseren, is het noodzakelijk om een ​​externe voedingsbron van 12/24 V en een koppelrelais van het SPDT-type (12/24 V) te voorzien!

Relais, koppelrelais en elektrische klep kunnen worden gevoed vanuit een enkele stroombron. Zorg er bij het monteren van het apparaat voor dat er geen vocht in het relais, het koppelingsrelais of de plaats van de kabelaansluitingen terechtkomt.

 1. Sluit de voedingsbron aan op de voedingsklemmen van de relais .
 2. Verbind de “positieve”  contactklem van de krachtbron met een van de relaiscontactklemmen en de “positieve”  contactklem van het koppelrelais – met de andere relaiscontactklem.
 3. Verbind de “negatieve” contactklem van de elektromagnetische klep (gemeenschappelijk contact) en de “negatieve”  contactklem van het koppelrelais met de “negatieve” contactklem van de stroombron.
 4. Verbind de “COM”  -contactklem van het koppelrelais met de “positieve” contactklem van de stroombron.
 5. Sluit de contactklem “NC” van het koppelrelais aan op de ingang van de regelopening van de elektrische klep en de contactklem  “NO”  – op de ingang van de sluiting .

Een dergelijke verbinding zorgt voor het sluiten van de elektromagnetische klep met behulp van de relais.

Valve voorbeelden:

 • Neptun Bugatti PRO 12 V (Neptun)

Werking van de 12/24 V DC elektromagnetische klep met twee besturingsingangen

Relais ingesteld

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Ga naar het menu Relais en vervolgens naar Instellingen en selecteer Bistabiele bedieningsmodus en stel de beginstand van contactpunten in – Normaal gesloten .

Werking van de elektrische klep in de Ajax-applicatie

Klik op de schakelaar in de relaislijn – de toestand van de relaiscontactaansluitingen zal in tegenovergestelde richting veranderen.

Wanneer contacten sluiten, sluit de klep; wanneer contacten opengaan, opent de klep.

Automatische bediening van de elektrische klep

Met Ajax kunt u automatisch de status van relaiscontactaansluitingen wijzigen wanneer u het beveiligingssysteem in- en uitschakelt en de Nachtmodus in- en uitschakelt.

Selecteer het antwoord op de ontwapening / activering in de relay-instellingen zoals weergegeven in de schermafbeelding:

Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld, wordt de klep gesloten. Wanneer het beveiligingssysteem is uitgeschakeld, wordt de klep geopend.

Om de watertoevoer bij gebruik van de nachtmodus te openen / sluiten, schakelt u de optie React to night mode  in .

Aansluiting op een elektrisch ventiel met regelaaringang “polariteitsinversie”

👆🏻 Om de aansluiting volgens het schema te realiseren, is het noodzakelijk om een ​​12/24 V externe voedingsbron en een DPDT- koppelingsrelais (12/24 V) te voorzien!

Relais, koppelrelais en elektrische klep kunnen worden gevoed vanuit een enkele stroombron. Zorg er bij het monteren van het apparaat voor dat er geen vocht in het relais, het koppelingsrelais of de plaats van de kabelaansluitingen terechtkomt.

 1. Sluit de voedingsbron aan op de voedingsklemmen van de relais .
 2. Sluit de “positieve”  contactklem van de spanningsbron een van de relaiscontactaansluitingen en de “positieve”  contactklem van de koppelrelais – tot overige relaiscontact terminal .
 3. Verbind de  “NO” -contactklem van het eerste relais met de “positieve” contactklem, en de  “NO”  contactklem – met de  “negatieve”  contactklem van de stroombron.
 4. Verbind de “NO”  -contactklem van het tweede relais met de “negatieve” contactklem, en de “NO”  contactklem – met de “positieve” contactklem van de stroombron.
 5. Verbind de “COM” -contactklem van het eerste koppelrelais met de eerste stuuringang en de  “COM”  -contactklem van het tweede relais – met de tweede stuuringang van de elektrische klep.
 6. Verbind de “negatieve” contactklem van het koppelrelais met de  “negatieve”contactklem van de stroombron.
 7. Verbind de  “NC” -contactklem van het koppelrelais met de  eerste stuuringang en de contactklem “NEE” – met de tweede stuuringang .

Een dergelijke verbinding waarborgt de werking van het koppelrelais dat vermogen van variabele polariteit levert aan de elektrische klepregelingangen via het relais. De polariteit van de ingangsspanning bepaalt de toestand van de elektrische klep: open of gesloten.

Valve voorbeelden:

 • COVNA A20-T15-S2-C
 • CVX-15N

Werking van de 12/24 V DC elektromagnetische klep met polariteitsinversieregeling

Relais ingesteld

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Ga naar het menu Relais en vervolgens naar Instellingen en selecteer Bistabiele bedieningsmodus en stel de beginstand van contactpunten in – Normaal gesloten.

Werking van de elektrische klep in de Ajax-applicatie

Klik op de schakelaar in de relaislijn – de toestand van de relaiscontactaansluitingen zal in tegenovergestelde richting veranderen.

Wanneer contacten sluiten, sluit de klep; wanneer contacten opengaan, opent de klep.

Automatische bediening van de elektrische klep

Met Ajax kunt u automatisch de status van relaiscontactaansluitingen wijzigen wanneer u het beveiligingssysteem in- en uitschakelt en de Nachtmodus in- en uitschakelt.

Selecteer de React to the disarming / arming in de relay-instellingen zoals getoond in de screenshot:

Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld, wordt de klep gesloten. Wanneer het beveiligingssysteem is uitgeschakeld, wordt de klep geopend.

Om de watertoevoer bij gebruik van de nachtmodus te openen / sluiten, schakelt u de optie reageer op nacht mode in.

Lay-out schema van de WallSwitch-verbinding met een elektromagnetisch ventiel van 230 V AC

⚠️ Volg tijdens het monteren en bedienen de algemene elektrische veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van elektrische apparaten en de voorschriften voor elektrische veiligheidswetten en -voorschriften.

Aansluiting op de 230 V AC elektrische klep met één stuuringang

👆🏻 Om de aansluiting volgens het schema te realiseren, is het noodzakelijk om een ​​230 V externe voedingsbron te voorzien!

WallSwitch en elektrische klep kunnen van een enkele stroombron worden voorzien. Zorg er bij het monteren van het apparaat voor dat er geen vocht in de WallSwitch of op de plaats van de kabelaansluitingen binnendringt.

 1. Sluit de voedingsbron op de voedingsklemmen van de WallSwitch aan met inachtneming van de polariteit.
 2. Verbind de  “N” -uitgang (neutraal) van de WallSwitch met de “N” contactklem van de elektrische klep.
 3. Sluit de “L”  -uitgang (fase) van de WallSwitch aan op de stuuringang  van de elektrische klep.
 4. Verbind de “L”  contactklem van de elektrische klep met de 230 V fase van de stroombron.
 5. Aard de “PE”  -contactklem van de elektrische klep.

Een dergelijke verbinding zorgt voor het sluiten van de elektromagnetische klep met behulp van de WallSwitch. Wanneer de WallSwitch-contacten sluiten, sluit de klep. Wanneer ze openen, wordt de klep geopend.

Sommige kleppen maken selectie van de normale toestand mogelijk: open of gesloten wanneer de besturingsingang is gesloten.

Valve voorbeelden:

 • ESBE MBA 100-serie
 • Neptun HC220V
 • 2W-160-15C

Werking van de elektromagnetische kleppen 230 V AC met één stuuringang

Er is geen extra WallSwitch-installatie vereist via de toepassing.

Klik op de schakelaar in de WallSwitch-regel – de toestand van de relaiscontacten verandert naar het tegenovergestelde.

Wanneer de WallSwitch-contacten zijn gesloten, wordt het elektrische ventiel van stroom voorzien en wordt het gesloten. Wanneer contacten worden geopend, wordt de stuuringang uitgeschakeld en de elektrische klep geopend.

Automatische bediening van de elektrische klep

Met Ajax kunt u automatisch de status van relaiscontactaansluitingen wijzigen wanneer u het beveiligingssysteem in- en uitschakelt en de Nachtmodus in- en uitschakelt.

Selecteer het antwoord op de ontwapening / activering in de relay-instellingen zoals weergegeven in de schermafbeelding:

Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld, wordt de klep gesloten. Wanneer het beveiligingssysteem is uitgeschakeld, wordt de klep geopend.

Om de watertoevoer bij gebruik van de nachtmodus te openen / sluiten, schakelt u de optie reageer op nacht mode in.

Aansluiting op de 230 V AC elektrische klep met twee besturingsingangen

👆🏻 Om de aansluiting volgens het schema te realiseren, is het noodzakelijk om een ​​230 V externe voedingsbron en een koppelrelais van het SPDT-type (230 V) te voorzien!

WallSwitch, koppelrelais en elektrische klep kunnen worden gevoed vanuit een enkele stroombron. Zorg er bij het monteren van het apparaat voor dat er geen vocht in de WallSwitch, het koppelrelais of de plaats van de kabelverbindingen kan binnendringen.

 1. Sluit de voedingsbron op de voedingsklemmen van de WallSwitch aan metinachtneming van de polariteit.
 2. Sluit de “N” -uitgang (neutraal) van de WallSwitch aan op de “N” -aansluiting van het koppelrelais en de  “L” -aansluiting (fase) van de WallSwitch – op de “L”  -contactklem van het koppelrelais.
 3. Verbind de “COM” -contactklem van het koppelrelais met de contactklem “L”  van de stroombron.
 4. Verbind de contactaansluiting  “NC” van het koppelrelais met de ingang van de regelopening  van de elektrische klep en de contactklem “NC” met de ingang voor sluiten .
 5. Verbind de “N”  contactklem (nulleider) van de elektrische klep met de  “N” contactklem van de stroombron en aard het “PE” contact van de elektrische klep.

Een dergelijke verbinding zorgt voor het sluiten van de elektromagnetische klep met behulp van de WallSwitch.

Valve voorbeelden:

 • Neptun Bugatti Pro 220 V

Werking van de elektromagnetische kleppen 230 V AC met twee stuuringangen

Er is geen extra WallSwitch-installatie vereist via de toepassing.

Klik op de schakelaar in de WallSwitch-regel – de toestand van de relaiscontacten verandert naar het tegenovergestelde.

Wanneer de WallSwitch-contacten zijn gesloten, wordt het elektrische ventiel van stroom voorzien en wordt het gesloten. Wanneer contacten worden geopend, wordt de stuuringang uitgeschakeld en de elektrische klep geopend.

Automatische bediening van de elektrische klep

Met Ajax kunt u automatisch de status van relaiscontactaansluitingen wijzigen wanneer u het beveiligingssysteem in- en uitschakelt en de Nachtmodus in- en uitschakelt.

Selecteer het antwoord op de ontwapening / activering in de relay-instellingen zoals weergegeven in de schermafbeelding:

Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld, wordt de klep gesloten. Wanneer het beveiligingssysteem is uitgeschakeld, wordt de klep geopend.

Om de watertoevoer te openen / afsluiten wanneer u de nachtmodus gebruikt, schakelt u de optie Reactie op de nachtmodus in.