Hoe je op afstand een elektrisch slot bedient met Ajax Relay

⚠️ De installatie van het relais gebeurt alleen door een gekwalificeerde elektricien!Ongeacht het type elektrisch circuit waarin het apparaat is geplaatst.

Relais kan worden gebruikt om de toegang tot de kamer te blokkeren door automatisch het elektrisch slot te vergrendelen wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld. Dit laatste kan ook in de handmatige modus worden gedaan door de voeding naar het elektrisch slot te regelen.

👆🏻 De relais worden gebruikt om elektrische circuits te openen en te sluiten en kunnen worden gebruikt om de stroomtoevoer naar elektrische apparaten te regelen. Ajax Relayis een low-current afstandscontrolerelais met een potentiaalvrij “droog contact”. Het wordt op afstand bestuurd via de Ajax-applicatie. Het kan reageren op de “nachtmodus” en op het bewapenen en uitschakelen van het beveiligingssysteem.

Hoe elektrisch slot te kiezen

We zullen overwegen om de meest populaire soorten elektrische sloten in het artikel aan te sluiten: elektromechanisch en elektromagnetisch.

Elektromechanische sloten omvatten puls- en bistabiele sloten, elektromagnetisch – alleen bistabiel.

 • Pulsatiesloten  – open en dicht wanneer een puls wordt toegepast.
 • Bistabiele sloten – open en dicht in aanwezigheid of afwezigheid van gelijkstroom.

Elektromechanische sloten


Dit type slot is uitgerust met een kleine DC-elektromotor die de bout bedient wanneer een elektrisch signaal wordt toegepast.

Met betrekking tot faalveiligheid zijn de sloten verdeeld in twee types:

 • Normaal gesloten: ontgrendeling vindt plaats wanneer een elektrisch signaal wordt toegepast. Het is verboden om dergelijke sluizen langs vluchtroutes te gebruiken!
 • Normaal open : het slot opent wanneer er geen spanning is. Dergelijke sloten worden gebruikt voor het bouwen van nooduitgangen en andere doorgangen waar een ongehinderde opening van de deur noodzakelijk is wanneer de stroom wordt uitgeschakeld.

Elektromagnetische sloten

Ze bestaan ​​uit een eenheid met een elektromagneet en een slotplaat van metaal. Het principe van de werking van het slot is gebaseerd op magnetische aantrekkingskracht. De eenheid met een elektromagneet is op het deurkozijn gemonteerd en de sluitplaat is op de deur gemonteerd. Wanneer stroom wordt toegepast, trekt het slot de slotplaat aan en houdt deze vast om de deur te vergrendelen. Bij afwezigheid van de voeding wordt het elektromagnetische slot geopend.

Noodstroom

Het wordt aanbevolen om een ​​elektrisch slot te voorzien van reservevoeding:

 • In het geval van een normaal gesloten slot , kunt u de deur openen wanneer er elektriciteit verloren gaat om de kamer binnen te gaan of dringend te verlaten.
 • Elektromagnetisch en normaal open elektromechanisch slot zonder back-upstroom verhindert de toegang tot de ruimte niet.
⚠️ Pas op voor de haalbaarheid van het openen van de deur in geval van nood!Bijvoorbeeld door een knop aan te sluiten om de noodopening van het slot mogelijk te maken.

Schematische weergave van het verbinden van het relais met een 12/24-volt elektrisch slot

👆🏻 Om verbinding te maken volgens het schema, moet u een externe 12/24 V-voedingsbron hebben!
 1. Sluit de voeding aan op de voedingsklemmen van het relais.
 2. Sluit de voeding “+” aan op een van de relaiscontactaansluitingen en  “+” van de elektrische vergrendeling op de andere contactklem van het relais.
 3. Verbind “-”  van het elektrisch slot met de  “-“ van de stroombron.

Met dit verbindingsschema kan het relais de voeding naar het elektrisch slot regelen.

Elektromagnetische en bistabiele elektromechanische vergrendeling

Relay-instellingen

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Open het menu  Relay , ga naar  Instellingen  (⚙️), selecteer  Bistabielebedieningsmodus en stel ook Initiële contactpunten in : Normaal gesloten .

Handmatige bediening van het elektrisch slot

Klik op de schakelaar in de relaislijn – de toestand van de relaiscontactaansluitingen wordt het tegenovergestelde.


Wanneer de relaiscontactaansluitingen gesloten zijn, wordt het elektrische slot geleverd met stroom die nog in de gesloten toestand is. Bij het openen blijft het slot zonder voeding en wordt het geopend.

Automatische controle van het elektrisch slot (wanneer de toestand van het beveiligingssysteem verandert)

Selecteer in de relay-instellingen reageren op ontwapenen / inschakelen zoals in de schermafbeelding:

Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld, sluit het relais en wordt de vergrendeling van stroom voorzien. De deur is vergrendeld totdat het systeem is uitgeschakeld of totdat het slot handmatig wordt geopend.

Om de vergrendeling te openen / sluiten wanneer de nachtmodus wordt gebruikt, schakelt u de optie Reageren naar nachtmodus  in.

Pulsvergrendeling

Relay-instellingen

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Ga naar het menu  Relais , ga naar Instellingen (⚙️) en selecteer Pulsmodus, Conact State en stel ook de  pulsduur in tussen 0,5 ~ 15 seconden (de waarde en de normale status worden vermeld in de documentatie van het elektrisch slot).

Handmatige bediening van het elektrisch slot

Klik op het pulspictogram in de relaisregel om een ​​puls te activeren en de vergrendelingsstatus te wijzigen.

Automatische controle van het elektrisch slot (wanneer de toestand van het beveiligingssysteem verandert)

In de Relay- instellingen, zet reageren op inschakelen / uitschakelen zoals in de screenshot:


Bij inschakelen en uitschakelen wordt een impuls op het slot toegepast, waardoor het slot wordt gesloten en geopend.

Om de vergrendeling te openen / sluiten wanneer de nachtmodus wordt gebruikt, schakelt u de optie Reageren naar nachtmodus in.