GlassProtect Gebruikershandleiding

GlassProtect is een draadloze detector die glasbreuk detecteert op een afstand van maximaal 9 meter. Het wordt binnenshuis gebruikt, kan tot 7 jaar werken vanaf een vooraf geïnstalleerde batterij en is voorzien van een aansluiting voor het aansluiten van een extra detector.

GlassProtect opereert binnen het Ajax-beveiligingssysteem door via het beschermde Jeweller protocol verbinding te maken met de Hub. Communicatiebereik – tot 1.000 m, zonder obstakels. Bovendien kan de detector worden gebruikt als onderdeel van beveiligingscentrales van derden vanwege de uartBridge- of ocBridge Plus-integratiemodule.

De detector is opgezet via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Het beveiligingssysteem van Ajax is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het verbinden met de centrale meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. Licht indicator
 2. Microfoongat
 3. SmartBracket bevestigingspaneel (geperforeerd gedeelte is vereist voor het activeren van de sabotage in geval van een poging de detector van het oppervlak af te scheuren.
 4. Aansluiting voor externe detector
 5. QR code
 6. Apparaatschakelaar
 7. Sabotageknop

GlassProtect werkingsprincipe

GlassProtect is uitgerust met een gevoelige electreet microfoon en is ingesteld om het kenmerkende geluid van gebroken glas te detecteren, bestaande uit een laagfrequente treffer en hoogfrequent rinkelen van stukken glas. Door de tweetraps glasbreukdetectie is het risico van valse meldingen minimaal.

⚠️ GlassProtect-detector reageert niet op breuken als er een film op het glas is aangebracht: schokbestendig, zonnescherm, decoratief of anderszins. Om het breken van dit type glas te detecteren, raden we aan om een ​​DoorProtect Plus draadloze openingsdetector met schok- en hellingsensor te gebruiken.

Na activering verzendt de GlassProtect-detector die is ingesteld in de inbraakdetectiemodus onmiddellijk een alarmsignaal naar de hub, activeert de sirenes die op de hub zijn aangesloten en stelt de gebruiker en het particuliere beveiligingsbedrijf op de hoogte.

De detector aansluiten op het Ajax-beveiligingssysteem

Detectorverbinding met Hub

Voordat u met de verbinding begint:

 • Volg de aanbevelingen voor de Hub-instructie en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 • Ga naar de Ajax-applicatie.
 • Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 • Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en start geen updates door de status in de mobiele applicatie te controleren.

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub.

Hoe de GlassProtect met de Hub te verbinden:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-applicatie.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
 3. Selecteer Toevoegen – het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in

Voor detectie en interfacing moet de detector zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object).

Verzoek om verbinding met de hub wordt gedurende een korte tijd op het moment van inschakelen van het apparaat verzonden.

Als de verbinding met de Ajax Hub mislukt is (LED knippert eenmaal per seconde), schakelt u de detector gedurende 5 seconden uit en herhaalt u de poging. De detector die op de hub is aangesloten, verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Bijwerken van de detectorstatussen in de lijst hangt af van de in de hub-instellingen ingestelde tijd voor het opvragen van het apparaat, met de standaardwaarde – 36 seconden.

De detector aansluiten op beveiligingssystemen van derden

Om de detector te verbinden met een beveiligingscentrale van derden met de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus integratiemodule, volgt u de aanbevelingen in de handleiding van het betreffende apparaat.

Staten

 

Parameter
Waarde
Temperatuur Temperatuur van de detector. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de detector
Opladen van de batterij Batterijniveau van de detector, weergegeven in stappen van 25%
Deksel De sabotagemodus van de detector, die reageert op het losraken van of schade aan het lichaam
Vertraging bij het invoeren, sec Vertragingstijd bij binnenkomst
Vertraging bij het verlaten, sec Vertragingstijd bij verlaten
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en de detector
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de sensor
Secundaire detector Status van de externe detector aangesloten op GlassProtect
Altijd actief Indien actief, bevindt de detector zich altijd in de scherpgestelde modus
firmware Detectorfirmwareversie
Apparaat ID Apparaat-ID

De detector instellen

Apparaten – GlassProtect → ⚙️

 

omgeving Waarde
Eerste veld Detectornaam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Gevoeligheid Het gevoeligheidsniveau van de glasbreukmelder kiezen:

 • hoog
 • normaal
 • Laag
Extern contact ingeschakeld Indien actief, registreert de detector alarmen van externe detectoren
Altijd actief Indien actief, registreert de detector altijd glasbreuk
Vertraging bij het invoeren, sec Selecteren van de vertragingstijd bij het invoeren
Vertraging bij het verlaten, sec Selecteren van de vertragingstijd bij afsluiten
Vertragingen in de nachtmodus Vertraging ingeschakeld bij gebruik van de nachtmodus
In de nachtmodus inschakelen Indien actief, zal de detector overschakelen naar de gewapende modus wanneer de nachtmodus wordt gebruikt
Waarschuw met een sirene als glasbreuk wordt gedetecteerd Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd wanneer de glasbreuk wordt gedetecteerd
Activeer de sirene als een extra contact geopend is Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd tijdens een extern detectoralarm
Signaalsterkte test Schakelt de detector om naar de testmodus voor de signaalsterkte
Detectie Zone Test Schakelt de detector om naar de detectiegebiedtest
Verzwakkingstest Schakelt de detector om naar de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in melders met firmwareversie 3.50 en hoger)
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van de detector
Apparaat ontkoppelen Ontkoppel de detector van de hub en verwijdert de instellingen

aanwijzing

Evenement aanwijzing Notitie
De detector aanzetten Licht groen op gedurende ongeveer één seconde
Detectorverbinding met de hub, ocBridge en uartBridge Licht continu op voor een paar seconden
Hardware fout Knippert continu rood De detector moet worden gerepareerd, neem contact op met de ondersteuningsdienst
Activering alarm / sabotage Licht groen op gedurende ongeveer één seconde Het alarm wordt eenmaal per 5 seconden verzonden
Batterij moet worden vervangen Tijdens het alarm licht het langzaam groen op en gaat langzaam uit Vervanging van de detectorbatterij wordt beschreven in de paragraaf Batterij vervangen

Functionaliteit testen

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.

De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd hangt af van de instellingen van de scantijd van de detector (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in Hub-instellingen).

 • Signaalsterkte test
 • Detectie Zone Test
 • Verzwakkingstest

Nadat u de locatie van de detector hebt bepaald en het apparaat met een gebundelde kleefband hebt bevestigd, test u de detectiezone.

De GlassProtect-detector is niet gevoelig voor knallen! 

Glasbreuksensor testen

Sla hard op het glas met je vuist zonder het te breken! Als de detectormicrofoon een laagfrequent geluid opvangt, knippert de LED. Simuleer een hoogfrequent glasbreukgeluid gedurende 1,5 seconde na de eerste slag – door een speciaal instrument of door op een glas te slaan met een metalen voorwerp. Na het uitlezen van het geluid, zal de detector de LED een seconde doven.

In de geactiveerde modus moet de detector geluiden vangen in de volgende volgorde: laagfrequent geluid (hit) en vervolgens hoogfrequent geluid (glasbreuk, chips). Anders wordt het alarm niet geactiveerd.

Schakel alle apparatuur die gewoonlijk in de kamer werkt in of uit: generatoren, airconditioners, enz. Als de detector wordt geactiveerd, betekent dit dat een te hoge gevoeligheid is ingesteld of dat de locatie van de GlassProtect moet worden gewijzigd.

Gebruik het gevoeligheidsniveau, waarbij de detector beide teststadia goed doorstaat en niet reageert op apparatuur die in de ruimte werkt.

Nadat u het systeem in de scherpgestelde modus hebt ingesteld, voert u een operationele test uit voor de controle van de GlassProtect.

Het apparaat installeren

Een installatielocatie selecteren

In sommige gevallen kan de huishoudelijke activiteit vals alarm veroorzaken.

De locatie van de GlassProtect-detector bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de radiosignaaloverdracht belemmeren: wanden, ingevoegde vloeren, grote objecten in de kamer.

Controleer het signaalniveau op de installatielocatie

Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren!

Beweeg het apparaat minimaal – zelfs een shift van 20 cm kan de ontvangstkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalbereikvergroter ReX.

Installeer de detector niet:

 • buiten het terrein (buiten)
 • nabijgelegen sirenes en aankondigers
 • nabij metalen voorwerpen of spiegels die verzwakking en screening van het signaal veroorzaken
 • op elke plaats met snelle luchtcirculatie (luchtventilatoren, open ramen of deuren)
 • binnen gebouwen waar de temperatuur en luchtvochtigheid buiten het toegestane bereik liggen

De GlassProtect-detector detecteert glasbreuk op een afstand van maximaal 9 meter. De microfoon moet onder een hoek van niet meer dan 90 graden ten opzichte van de ruit (en) worden geplaatst.

Zorg ervoor dat eventuele gordijnen, planten, meubels of andere voorwerpen de microfoonopening niet bedekken.

Als het venster bedekt is door dikke gordijnen, plaatst u de detector tussen deze en het raam. Bijvoorbeeld bij de vensterpost. Anders kunnen de gordijnen verdrinken en kan de detector niet worden geactiveerd.

Detector installatieproces

Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie hebt geselecteerd en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!

 1. Bevestig het SmartBracket-bevestigingspaneel van de detector met gebundelde schroeven. Als u andere bevestigingshardware gebruikt, moet u ervoor zorgen dat ze het paneel niet beschadigen of vervormen.
  De dubbelzijdige kleefband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de detector. De tape zal na verloop van tijd opdrogen, wat kan resulteren in het vallen van DoorProtect en het activeren van het beveiligingssysteem. Bovendien kan het apparaat mislukken na een treffer.
 2. Plaats de detector op het bevestigingspaneel. Zodra de detector in SmartBracket is bevestigd, knippert hij met een LED – dit is een signaal dat de sabotage op de detector is gesloten.
  Als de lichtindicator van de detector niet wordt geactiveerd na installatie in SmartBracket, controleert u de status van de sabotage in de toepassing Ajax Security System en vervolgens de bevestigingsdichtheid van het paneel.
 3. Als de detector van het oppervlak wordt afgescheurd of van het bevestigingspaneel wordt verwijderd, ontvangt u de melding.

Een draadmelder aansluiten

Een draaddetector met een NC-type contact kan op de GlassProtect worden aangesloten met behulp van een aan de buitenkant gemonteerde klemklem.

We raden aan om de draaddetector op een afstand van maximaal 1 meter te installeren – het vergroten van de draadlengte verhoogt het risico van beschadiging en vermindert de kwaliteit van de communicatie tussen de detectoren.

Om de draad uit de behuizing van de detector te leiden, breekt u de stekker uit:

als de externe detector wordt geactiveerd, ontvangt u de melding.

Detectoronderhoud en batterijvervanging

Controleer de operationele capaciteit van de GlassProtect-detector regelmatig.

Reinig de behuizing van de detector tegen stof, spinnenweb en andere verontreinigingen zodra deze verschijnen. Gebruik een zacht droog servet dat geschikt is voor onderhoud van apparatuur.

Gebruik de detector niet voor het reinigen van stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.

De batterij die in de detector is geïnstalleerd, garandeert tot 7 jaar autonome werking (met de aanvraagfrequentie van de hub van 5 minuten). Als de batterij van de detector is ontladen, ontvangt de gebruiker een melding en gaat de LED soepel branden en doven als er glasbreuk wordt gedetecteerd of als de sabotage wordt geactiveerd.

Zodra de batterijlading een niveau van 10% bereikt, zal de toepassing u onmiddellijk op de hoogte brengen van de noodzaak om de batterijen te vervangen.

👉🏻 Vervanging van de batterij

Technische specificaties

Gevoelig element Electret-microfoon
Detectie afstand glasbreuk Tot 9 m
Dekking van de microfoon 180 °
Anti-sabotage schakelaar Ja
Frequentieband 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie van radiosignalen GFSK
Radiosignaalbereik Tot 1000 m (eventuele obstakels ontbreken)
Aansluiting voor het aansluiten van draaddetectoren Ja, NC
Stroomvoorziening 1 batterij CR123A, 3 V
Batterijduur Tot 7 jaar
Bedrijfstemperatuurbereik Voor Oekraïne en EAC-landen:
van -10 ° С tot + 40 ° С
voor andere regio’s:
van + 5 ° С tot + 40 ° С
Luchtvochtigheid regelen Tot 75%
Totale afmetingen Ø 20 х 90 mm
Gewicht 30 g

Complete set

 1. GlassProtect
 2. Batterij CR123A (vooraf geïnstalleerd)
 3. Installatieset
 4. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de meegeleverde batterij. Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de klantenservice – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!