Gebruiksaanwijzing van de zender

Transmitter  – een module voor het aansluiten van detectors van derden op het Ajax-beveiligingssysteem. Het verzendt alarmen en waarschuwt voor de activering van de externe detectorsabotage en het is uitgerust met een eigen versnellingsmeter, die hem beschermt tegen demontage. Het werkt op batterijen en kan stroom leveren aan de aangesloten detector.

De zender werkt binnen het Ajax-beveiligingssysteem door via het beveiligde Jeweler-protocol verbinding te maken met de Ajax-hub. Het is niet de bedoeling om het apparaat te gebruiken in systemen van derden. Het communicatiebereik kan maximaal 1.600 meter zijn, op voorwaarde dat er geen obstakels zijn en de behuizing is verwijderd.

Niet compatibel met de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus.

Zender wordt opgezet via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones.

Het beveiligingssysteem van Ajax is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het verbinden met de centrale meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. QR-code met de apparaatregistratiesleutel.
 2. Batterijen contacten.
 3. LED-indicator.
 4. Aan / uit knop.
 5. Klemmen voor detectorvoeding, alarm- en sabotagesignalen.

Operatie procedure

De zender dient voor het aansluiten van de externe alarmbronnen op het Ajax-systeem: binnen- en buitenmelders volgen beweging, opening, trillingen, onderbrekingen, vuur, gas, lekkage, etc. Compatibel met melders met NC / NO-contacten.

Zender ontvangt informatie over alarmen en de activering van de sabotageknop van de externe detector via de aansluitingen. Een apart paar klemmen zorgt voor voeding naar de externe detector van de modulebatterijen met 3,3 V.

Verbinden met de hub

Voordat u met de verbinding begint:

 1. Volg de instructies voor de hub instructie en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 2. Ga naar de Ajax-applicatie.
 3. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 4. Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en start geen updates door de status in de mobiele applicatie te controleren.

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub!

Hoe de zender op de hub aan te sluiten:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-applicatie.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
  Selecteer Toevoegen  – het aftellen begint.
 3. Schakel het apparaat in.

Voor detectie en interfacing moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object).

Verzoek om verbinding met de hub wordt gedurende een korte tijd op het moment van inschakelen van het apparaat verzonden.

Als de verbinding met de Ajax-hub is mislukt, schakelt de zender na 6 seconden uit. U kunt de verbindingspoging dan herhalen.

De zender die op de hub is aangesloten, verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Bijwerken van toestandsstatussen in de lijst is afhankelijk van de in de hub-instellingen ingestelde tijd voor het opvragen van het apparaat, met de standaardwaarde – 36 seconden.

Staten

Apparaten → Zender

 

Parameter Waarde
Temperatuur Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en het apparaat
Opladen van de batterij Batterijniveau van het apparaat, weergegeven in stappen van 25%
Deksel De status van de sabotage-aansluiting
Vertraging bij het invoeren, sec Vertragingstijd bij binnenkomst
Vertraging bij het verlaten, sec Vertragingstijd bij verlaten
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en de zender
Altijd actief Indien actief, bevindt het apparaat zich altijd in een ingeschakelde modus
Waarschuw als verplaatst Het schakelt de versnellingsmeter van de zender in en detecteert de beweging van het apparaat
firmware Detectorfirmwareversie
Apparaat ID Apparaat-ID

omgeving

Apparaten → Zender → ⚙️

  

Parameter Waarde
Eerste veld Apparaatnaam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Contactstatus van de externe detector Selectie van de normale status van de externe detector:

 • Normaal gesloten (NC)
 • Normaal geopend (NO)
Type van de externe detector Selectie van het type externe detector:

 • pulsed
 • bistabiele
Sabotage-modus Selectie van de normale sabotagemod voor een externe detector:

 • Normaal gesloten (NC)
 • Normaal geopend (NO)
Altijd actief Wanneer de modus actief is, verzendt de zender alarmen, zelfs wanneer het systeem is uitgeschakeld
Vertraging bij het invoeren, sec Selecteren van de vertragingstijd bij het invoeren
Vertraging bij het verlaten, sec Selecteren van de vertragingstijd bij afsluiten
Vertragingen in de nachtmodus Vertraging ingeschakeld bij gebruik van de nachtmodus
Waarschuw als verplaatst De versnellingsmeter die de zender aanzet om een ​​alarm te geven in geval van verplaatsing van het apparaat
Voeding van de externe detector Inschakelen van de 3,3 V externe detector:

 • Uitgeschakeld als Hub is uitgeschakeld
 • Altijd uitgeschakeld
 • Altijd actief
In de nachtmodus inschakelen Indien actief, schakelt het apparaat over naar de scherpgestelde modus wanneer de nachtmodus wordt gebruikt
Activeer de sirene als een alarm wordt gedetecteerd Indien actief, werken HomeSiren en StreetSiren als een alarm wordt gedetecteerd
Signaalsterkte test Schakelt het apparaat over naar de testmodus voor signaalsterkte
Verzwakkingstest Schakelt het apparaat over naar de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in melders met firmwareversie 3.50 en later)
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van het apparaat
Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt het apparaat van de hub en verwijdert de instellingen

Stel de volgende parameters in de zenderinstellingen in:

 • De toestand van het externe detectorcontact , dat normaal gesloten of normaal open kan zijn.
 • Het type (modus) van de externe detector dat kan worden bistabiel of puls.
 • De sabotagemodus , die normaal gesloten of normaal open kan zijn.
 • Het door de accelerometer geactiveerde alarm  – u kunt dit signaal in- of uitschakelen.

Selecteer de voedingsmodus voor de externe detector:

 • Uitgeschakeld wanneer de hub is uitgeschakeld – de module stopt met het voeden van de externe detector bij het uitschakelen en verwerkt geen signalen van de ALARM-aansluiting. Bij het inschakelen van de detector wordt de voeding hervat, maar de alarmsignalen worden gedurende de eerste 8 seconden genegeerd.
 • Altijd uitgeschakeld  – de zender bespaart energie door de externe detector uit te schakelen. De signalen van de ALARM-terminal worden zowel in de puls- als de bistabiele modus verwerkt.
 • Altijd actief – deze modus moet worden gebruikt als er problemen zijn met “Uitgeschakeld wanneer de hub is uitgeschakeld”. Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld, worden signalen van de ALARM-terminal niet meer dan één keer per drie minuten verwerkt in de pulsmodus. Als de bistabiele modus is geselecteerd, worden dergelijke signalen onmiddellijk verwerkt.

Als de bedrijfsmodus “Altijd actief” is geselecteerd voor de module, wordt de externe detector alleen van stroom voorzien in de modus “Altijd actief” of “Uitgeschakeld wanneer de hub is uitgeschakeld”, ongeacht de status van het beveiligingssysteem.

Operatie indicatie

Evenement aanwijzing
De module is ingeschakeld en geregistreerd De LED licht op wanneer de ON-knop kort wordt ingedrukt.
Registratie mislukt LED knippert gedurende 4 seconden met een interval van 1 seconde, knippert vervolgens 3 keer snel (en schakelt automatisch uit).
De module wordt verwijderd uit de lijst met hub-apparaten LED knippert gedurende 1 minuut met een interval van 1 seconde en knippert vervolgens 3 keer snel (en schakelt automatisch uit).
De module heeft een alarm- / sabotagesignaal ontvangen De LED licht op gedurende 1 seconde.
Batterijen zijn leeg Lichtjes op en gaat uit wanneer de detector of sabotage is geactiveerd.

Prestatietests

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.
De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd hangt af van de instellingen van de scantijd van de detector (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in Hub-instellingen).

Verbinding van de module met de bedrade detectorа

De locatie van de zender bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de radiosignaaloverdracht belemmeren: wanden, ingevoegde vloeren, grote objecten in de kamer.

Controleer het niveau van de signaalsterkte op de installatielocatie.

Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Beweeg het apparaat minimaal – zelfs een shift van 20 cm kan de ontvangstkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalbereikvergroter ReX.

De zender moet worden ingepakt in de behuizing van de bedrade detector. De module vereist een ruimte met de volgende minimale afmetingen: 110 х 41 х 24 mm. Als de installatie van de zender in de behuizing van de detector onmogelijk is, kan elke beschikbare radiotransparante behuizing worden gebruikt.

 1. Verbind de zender met de detector via de NC / NO-contacten (kies de relevante instelling in de toepassing) en COM.De maximale kabellengte voor het aansluiten van de sensor is 150 m (24 AWG twisted pair). De waarde kan variëren wanneer u een ander type kabel gebruikt.

  De functie van de terminals van de zender

 • + – – voedingsuitgang (3,3 V)
  BELANGRIJK! Sluit geen externe voeding op de voedingsuitgangen van de zender aan. Dit kan het apparaat beschadigen.
 • ALARM – alarmaansluitingen
 • TAMP – sabotageterminals

2. Bevestig de zender in de behuizing. Plastic staven zijn inbegrepen in de installatieset. Het is aan te raden om de zender daarop te installeren.

Onderhoud en batterij vervangen

Het apparaat heeft geen onderhoud nodig wanneer het in de behuizing van een bedrade sensor is gemonteerd.

👉🏻 Vervanging van de batterij

Technische specificaties

Een detector aansluiten ALARM en TAMPER (NO / NC) -aansluitingen
Modus voor het verwerken van alarmsignalen van de detector Puls of Bistable
macht 3 x CR123A, 3V batterijen
Mogelijkheid om de aangesloten detector aan te sturen Ja, 3.3V
Bescherming tegen demontage accelerometer
Frequentieband 868.0-868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van verkoopregio
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie GFSK
Communicatie bereik Tot 1.600 m (eventuele obstakels ontbreken)
Ping-interval voor de verbinding met de ontvanger 12-300 sec
Bedrijfstemperatuur Van -25 ° С tot + 50 ° С
Luchtvochtigheid regelen Tot 75%
Dimensies 100 x 39 x 22 mm
Gewicht 74 g

Complete set

 1. Zender
 2. Batterij CR123A – 3 stuks
 3. Installatieset
 4. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!