FireProtect / FireProtect Plus Gebruikershandleiding

FireProtect  ( FireProtect Plus ) is een draadloze binnen ontsteking detector met een sirene. Het kan rookvorming en temperatuurstijging detecteren en tot 4 jaar werken vanaf een batterij en kan autonoom werken.

FireProtect ( FireProtect Plus ) werkt binnen het Ajax-beveiligingssysteem, door via het beveiligde Jeweler-protocol verbinding te maken met de hub. Het communicatiebereik is maximaal 1.300 meter als er geen obstakels zijn. Bovendien kan de detector worden gebruikt als onderdeel van beveiligingscentrales van derden vanwege de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus integratiemodule.

De detector is opgezet via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Het beveiligingssysteem van Ajax is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het verbinden met de centrale meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. Sirene gat
 2. Lichtindicator in combinatie met de aanraakknop “Test”
 3. Rookkamerraam, temperatuurdetector achter het net
 4. SmartBracket-bevestigingspaneel
 5. Aan / uit knop
 6. Sabotageknop
 7. QR code

FireProtect-werkingsprincipe

FireProtect werkt zelfs zonder verbinding te maken met een beveiligingssysteem, waarbij het rookvervuilingsniveau van de ruimte en de temperatuurtoename worden bepaald ( daarnaast registreert FireProtect Plus een gevaarlijk CO-niveau ), inclusief een scherpe – in de autonome modus en geleverd met batterijen.

Als er brand (rook) wordt gedetecteerd, schakelt de detector een zoemer in – de brandsirene is van ver te horen en het logo licht rood op. Wanneer verbonden met een beveiligingssysteem, stuurt de detector ook een alarmsignaal naar de hub – de gebruiker en het particuliere beveiligingsbedrijf zullen de respectieve meldingen ontvangen.

De detector detecteert rook met behulp van een optische koppeling bestaande uit een infraroodzender en een foto-elektrische ontvanger in een rookkamer. Als er rook in de kamer binnendringt, detecteert de foto-elektrische ontvanger deze op basis van de vervorming van de infraroodstraal.

Omdat sommige materialen zonder rookontwikkeling worden verbrand, registreert de detector ook temperatuurvariaties. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd als de kamertemperatuur stijgt tot 60 ° C en als de temperatuur 30 ° stijgt gedurende 30 minuten (zelfs als deze lager is dan 60 ° C).

Bovendien heeft het FireProtectPlus-detectormodel een functie om een ​​gevaarlijk CO-niveau in de kamer te detecteren. Als een bepaalde CO-concentratie in de lucht wordt overschreden, genereert de detector een alarm. 

De detector activeert:

 • binnen 60-90 min bij een koolstofoxideconcentratie van 50 ppm / 0,005%
 • binnen 10-40 min bij CO-concentratie 100 ppm / 0,01%
 • binnen 3 min bij een koolstofoxideconcentratie van 300 ppm / 0,03%.

U kunt de sirene deactiveren in het geval van rook- / ontstekingsdetectie door op de aanraakgevoelige knop in het midden van het logo van de detector en via de toepassing Ajax Security System te drukken. Als het rookniveau en de temperatuur niet terugkeren naar normaal, zal FireProtect de sirene na 10 minuten opnieuw activeren.

De detector aansluiten op het Ajax-beveiligingssysteem

Verbinden met de hub

Voordat u met de verbinding begint:

 • Volg de instructies voor de hub en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 • Ga naar de Ajax-applicatie.
 • Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 • Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en start geen updates door de status in de mobiele applicatie te controleren.

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub.

Hoe de detector op de hub aan te sluiten:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-applicatie.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
 3. Selecteer Toevoegen – het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in

Om ervoor te zorgen dat de detector aan staat, drukt u op de aan / uit-knop – het logo zal een seconde rood oplichten.

Voor detectie en interfacing moet de detector zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object). Verzoek om verbinding met de hub wordt gedurende een korte tijd op het moment van inschakelen van het apparaat verzonden.

Als de verbinding met de Ajax-hub is mislukt, werkt de sensor autonoom; schakel de detector gedurende 5 seconden uit en herhaal de poging.

De detector die op de hub is aangesloten, verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Bijwerken van de detectorstatussen in de lijst hangt af van de in de hub-instellingen ingestelde tijd voor het opvragen van het apparaat, met de standaardwaarde – 36 seconden.

De detector aansluiten op beveiligingssystemen van derden

Om de detector te verbinden met een beveiligingscentrale van derden met de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus integratiemodule, volgt u de aanbevelingen in de handleiding van het betreffende apparaat.

De rookmelder werkt altijd in de actieve modus. Bij het verbinden van FireProtect met beveiligingssystemen van derden is het aangewezen om het in een permanent actieve beveiligingszone te plaatsen.

Staten

Apparaten → FireiProtect

 

Parameter Staat
Rook gedetecteerd Rookmeldtoestand
Temperatuurgrens overschreden De alarmstatus voor het overschrijden van de drempeltemperatuur
Snelle temperatuurstijging De alarmstatus voor het snel stijgen van de temperatuur
Temperatuur Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de detector
Opladen van de batterij Batterijniveau van het apparaat
Back-up batterij laden Back-up-batterijniveau van het apparaat
Deksel De sabotagemodus van het apparaat, die reageert op het losraken
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en het apparaat
Rookmelder Staat van de rookmelder
Rookdetector stofniveau Stofniveau van de rookkamer
firmware Detector firmware versie
Apparaat ID Apparaat-ID

De detector instellen

Apparaten → FireProtect → ⚙️

omgeving Waarde
Eerste veld Apparaatnaam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Alarm bij hoge temperatuur Indien actief, zal de detector reageren als de temperatuur 60 ° C en hoger is
Snelle temperatuurstijging alarm Indien actief, zal de detector reageren als de temperatuur snel stijgt (30 ° С gedurende 30 minuten of minder)
Waarschuw met een sirene als rook wordt gedetecteerd Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd in geval van een rookalarm
Waarschuw met een sirene als de temperatuurdrempel overschreden is Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd voor het geval de temperatuurdrempel wordt overschreden
Waarschuw met een sirene als een snelle temperatuurstijging wordt gedetecteerd Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd in het geval dat een snelle temperatuurstijging wordt gedetecteerd
Signaalsterkte test Schakelt het apparaat over naar de testmodus voor signaalsterkte
FireProtect-zelftest Start de zelftest van FireProtect
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van de detector
Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt de sensor van de hub en verwijdert de instellingen

aanwijzing

Evenement aanwijzing
Detector inschakelen LED licht gedurende 1 seconde groen op
Detector schakelt uit Het logo knippert driemaal rood en het apparaat schakelt uit
Registratie mislukt Het logo knippert een minuut lang hebzucht, daarna schakelt het apparaat over naar de autonome modus
Detector detecteerde rookverontreiniging en temperatuurstijging De sirene gaat aan, het logo brandt rood tot het einde van de brand- / rookdetectie
Batterij bijna leeg
 • Eén kort geluidssignaal per 90 sec – hoofdbatterijen laag (CR2)
 • Twee korte geluidssignalen per 90 sec – reservebatterij laag (CR2032)
 • Drie korte geluidssignalen per 90 sec – alle batterijen bijna leeg

Prestatietests

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.

De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scantijd van de detector (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in de hub-instellingen).

 • Signaalsterkte test
 • Verzwakkingstest
 • FireProtect-zelftest

Overeenkomstig de vereisten van de norm EN50131, wordt het niveau van het radiosignaal verzonden door draadloze apparaten verminderd tijdens de testmodus.

Detector testen

Controleer de rookmelder voordat u FireProtect installeert. Om te testen, schakelt u het apparaat in en drukt u gedurende 10 seconden op de aanraakgevoelige knop in het midden van het logo – de detector test de rookkamer met de elektronische simulatie van rookontwikkeling en schakelt vervolgens de sirene gedurende 8 seconden in.

U ontvangt de overeenkomstige melding in de applicatie met betrekking tot het testresultaat en de detectorstatus.

Installatie van het apparaat

Selectie van de detectorlocatie

De prestaties van de detector zijn afhankelijk van de locatie.

De locatie van FireProtect als beveiligingssysteem bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten, waardoor het radiosignaal en de geluidsoverdracht worden belemmerd: muren, ingevoegde vloeren, grote objecten in de kamer.

Controleer het signaalniveau op de installatielocatie

Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Beweeg het apparaat minimaal – zelfs een shift van 20 cm kan de ontvangstkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalbereikvergroter ReX.

De detector moet worden geïnstalleerd aan het plafond op het hoogste punt waar warme lucht en rook worden geconcentreerd.

Als er balken aan het plafond zijn, die 30 of meer centimeter van het plafondniveau uitsteken, moet de detector tussen elke twee balken worden geïnstalleerd.

Detector installatieproces

Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie hebt geselecteerd en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!

 1. Bevestig het SmartBracket-paneel aan het plafond met gebundelde schroeven. Nadat u andere hardware voor bijlagen hebt geselecteerd, moet u ervoor zorgen dat ze het paneel niet beschadigen of vervormen.
  De dubbelzijdige kleefband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de detector. De tape zal na verloop van tijd opdrogen, wat kan leiden tot vallen en beschadiging van de detector.
 2. Plaats de detector op het paneel – de detector zal knipperen met het logo en de sabotageschakeling bevestigen. Draai de detector met de klok mee om hem op SmartBracket te bevestigen.
  Als de LED in het detectorlogo niet wordt bediend na de installatie, controleer dan de status van de sabotage in de toepassing Ajax Security System en vervolgens de bevestigingsdichtheid van het apparaat op het paneel.

Als u het SmartBracket-paneel opent (door de detector van het plafond te verwijderen), ontvangt u de melding.

Installeer de detector niet:

 • buiten het terrein (buiten)
 • op plaatsen met snelle luchtcirculatie (in de buurt van een plafondventilator, airconditioner, luchtafvoer, open deuren en ramen)
 • dichterbij dan een meter van de verticale projectie van het kookoppervlak
 • nabij metalen voorwerpen of spiegels die verzwakking en screening van het signaal veroorzaken
 • in een ruimte met een hogere vochtigheidsgraad

Autonoom gebruik van de detector

De FireProtect-detector kan autonoom worden gebruikt, zonder verbinding te maken met een beveiligingssysteem.

 1. Schakel de detector in door gedurende 3 seconden op de aan / uit-knop te drukken (het logo zal gedurende 1 seconde groen oplichten) en testen uitvoeren.
 2. Bepaal de optimale locatie van de detector volgens de aanbevelingen in het tweede deel van de sectie “Selectie van de detectorlocatie” van deze handleiding.
 3. Installeer de FireProtect-detector zoals beschreven in de sectie “Installatie van de detector”.

In het geval van autonoom gebruik, zal de detector de gedetecteerde vuur / rook melden met een geluidssignaal en licht van het logo. Om het sirenegeluid uit te schakelen, drukt u op het logo (er zit een aanraakgevoelige knop onder) of elimineert u de oorzaak van het geactiveerde alarm.

Detectoronderhoud en batterijvervanging

Controleer regelmatig de werking van de FireProtect-detector.

Reinig de behuizing van de detector tegen stof, spinnenweb en andere verontreinigingen als deze verschijnen met een zacht droog servet dat geschikt is voor onderhoud van apparatuur.

Niet gebruiken voor het reinigen van stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.

Al het stof dat in de rookkamer is binnengedrongen, wordt door de detector als rook waargenomen. Het stofgehalte van de kamer wordt tot op een bepaald niveau gecompenseerd en dan is reiniging nodig – de detector stuurt de betreffende melding. De detector signaleert ook eens in de anderhalve minuut een signaal over de vervuilde rookkamer of een storing met een lang geluidssignaal.

Batterijen die in de detector zijn geïnstalleerd, garanderen een autonomie van maximaal 4 jaar. Als de batterijen leeg zijn, verzendt het beveiligingssysteem de betreffende meldingen en activeert de detector eenmaal per 90 seconden een geluidssignaal.

 • als de hoofdbatterijen bijna leeg zijn – een enkel kort signaal;
 • als de reservebatterij laag is – twee korte signalen;
 • als alle batterijen leeg zijn – drie korte signalen.

Technische specificaties

Rookgevoelig element Foto-elektrische sensor
Temperatuurgevoelig element thermoelement
Geluidskennisvolume 85 dB op een afstand van 3 m
Alarmdrempel bij de temperatuur 60 ° С
Anti-sabotage schakelaar Ja

Frequentieband

868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied

Maximaal RF-uitgangsvermogen

Tot 20 mW

Modulatie van radiosignalen

GFSK

Radiosignaalbereik

Tot 1.300 m (eventuele obstakels ontbreken)

Stroomvoorziening

2 x CR2 (hoofdbatterijen), CR2032 (reservebatterij), 3 V

Batterijduur

Tot 4 jaar

Bedrijfstemperatuurbereik

Van 0 ° С tot + 65 ° С

Luchtvochtigheid regelen

Tot 80%

Totale afmetingen

132 х 132 x 31 mm

Gewicht

216 g

Complete set

 1. FireProtect / FireProtect Plus
 2. Batterijen CR2 (voor geïnstalleerd) – 2 stuks
 3. Batterij CR2032 (vooraf geïnstalleerd) – 1 stuks
 4. Installatieset
 5. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij. Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de klantenservice – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!