DoorProtect Gebruikershandleiding

DoorProtect is een draadloze deur- en raamopeningsdetector ontworpen voor gebruik binnenshuis. Hij kan tot 7 jaar werken vanaf een vooraf geïnstalleerde batterij en is voorzien van een afgedicht relais voor contactrelais dat meer dan een miljoen openingen verwerkt. Het heeft een aansluiting voor het aansluiten van een externe detector.

Gesloten contact reed relais is een apparaat dat een continu circuit vormt onder invloed van een constante magneet. Het bestaat uit ferromagnetische contacten in een gloeilamp.

DoorProtect opereert binnen het Ajax-beveiligingssysteem door via het beschermde Juweller protocol verbinding te maken met de Hub. Communicatiebereik – tot 1.200 m, zonder obstakels. Bovendien kan de detector worden gebruikt als onderdeel van beveiligingscentrales van derden vanwege de uartBridge- of ocBridge Plus-integratiemodule.

De detector is opgezet via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-gebaseerde smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Het beveiligingssysteem van Ajax is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het verbinden met de centrale meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. DoorProtect
 2. Grote magneet
 3. Kleine magneet
 4. Licht indicator
 5. SmartBracket bevestigingspaneel (geperforeerd gedeelte is vereist voor het activeren van de sabotage in geval van een poging de detector van het oppervlak af te scheuren.
 6. Aansluiting voor externe detector
 7. QR code
 8. Apparaatschakelaar
 9. Sabotageknop

DoorProtect werkingsprincipe

DoorProtect bestaat uit twee delen: de detector met een relais met afgedicht contact en een constante magneet. De detector is bevestigd aan een frame en de magneet – aan een bewegende vleugel of een schuifgedeelte. Als het relais met het afgedichte contact zich binnen het dekkingsgebied van het magnetische veld bevindt, sluit het het circuit – de detector is gesloten. De opening van de vleugel neemt de afstand tussen de magneet en het afgedichte relais van het contactriet op, waardoor de schakeling wordt geopend en de detector de opening registreert.

Een kleine magneet werkt op een afstand van 1 cm en de grote – tot 2 cm.

Na activering stuurt de DoorProtect-detector die is ingesteld in de inbraakdetectiemodus onmiddellijk een alarmsignaal naar de Ajax Hub, activeert de sirenes die op de hub zijn aangesloten en stelt de gebruiker en het particuliere beveiligingsbedrijf op de hoogte.

De detector aansluiten op het Ajax-beveiligingssysteem

Detectorverbinding met Hub

Voordat u met de verbinding begint:

 • Volg de aanbevelingen voor de Hub-instructie en installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone. Maak een account, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak minimaal één ruimte.
 • Ga naar de Ajax-applicatie.
 • Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en / of GSM-netwerk).
 • Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en start geen updates door de status in de mobiele applicatie te controleren.

⚠️ Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub.

Hoe de detector op de Hub aan te sluiten:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-applicatie.
 2. Geef het apparaat een naam, scan / schrijf handmatig de QR-code (op de body en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.
 3. Selecteer Toevoegen – het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in

Voor detectie en interfacing moet de detector zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object). Verzoek om verbinding met de hub wordt gedurende een korte tijd op het moment van inschakelen van het apparaat verzonden. 

Als de verbinding met de Ajax Hub is mislukt, schakelt u de detector gedurende 5 seconden uit en herhaalt u de poging.

De detector die op de hub is aangesloten, verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Bijwerken van de detectorstatussen in de lijst hangt af van de in de hub-instellingen ingestelde tijd voor het opvragen van het apparaat, met de standaardwaarde – 36 seconden.

De detector aansluiten op beveiligingssystemen van derden

Om de detector te verbinden met een beveiligingscentrale van derden met de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus integratiemodule, volgt u de aanbevelingen in de handleiding van het betreffende apparaat.

Staten

Apparaten → DoorProtect

 

Parameter

Waarde

Temperatuur

Temperatuur van de detector. Dit wordt gemeten op de processor en verandert geleidelijk

Signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub en de detector

Opladen van de batterij

Batterijniveau van de detector, weergegeven in stappen van 25%

Deksel

De sabotagemodus van de detector, die reageert op het losraken van of schade aan het lichaam

Vertraging bij het invoeren, sec

Vertragingstijd bij binnenkomst

Vertraging bij het verlaten, sec

Vertragingstijd bij verlaten

Verbinding

Verbindingsstatus tussen de hub en de detector

Primaire detector

Primaire detectorstatus

Secundaire detector

Status van de externe detector aangesloten op DoorProtect

Altijd actief

Indien actief, bevindt de detector zich altijd in de scherpgestelde modus

firmware

Detectorfirmwareversie

Apparaat ID

Apparaat-ID

De detector instellen

Apparaten → DoorProtect → ⚙️

 

omgeving Waarde
Eerste veld Detectornaam, kan worden bewerkt
Kamer Selecteer de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen

Primaire detector

Indien actief, reageert de primaire detector van DoorProtect op openen / sluiten

Extern contact ingeschakeld Indien actief, registreert de detector alarmen van externe detectoren
Altijd actief Indien actief, registreert de detector altijd het openen / sluiten
Vertraging bij het invoeren, sec Selecteren van de vertragingstijd bij het invoeren
Vertraging bij het verlaten, sec Selecteren van de vertragingstijd bij afsluiten
Vertragingen in de nachtmodus Vertraging ingeschakeld bij gebruik van de nachtmodus
In de nachtmodus inschakelen Indien actief, zal de detector overschakelen naar de gewapende modus wanneer de nachtmodus wordt gebruikt
Waarschuw met een sirene als opening wordt gedetecteerd Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd wanneer de opening wordt gedetecteerd
Activeer de sirene als een extra contact geopend is Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd tijdens een extern detectoralarm
Signaalsterkte test Schakelt de detector om naar de testmodus voor de signaalsterkte
Detectie Zone Test Schakelt de detector om naar de detectiegebiedtest
Verzwakkingstest Schakelt de detector om naar de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in melders met firmwareversie 3.50 en hoger)
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van de detector
Apparaat ontkoppelen Ontkoppel de detector van de hub en verwijdert de instellingen

aanwijzing

Evenement aanwijzing Notitie
De detector aanzetten Licht groen op gedurende ongeveer één seconde
Detectorverbinding met de hub, ocBridge en uartBridge Licht continu op voor een paar seconden
Hardware fout Knippert continu rood De detector moet worden gerepareerd, neem contact op met de ondersteuningsdienst
Activering alarm / sabotage Licht groen op gedurende ongeveer één seconde Het alarm wordt eenmaal per 5 seconden verzonden
Batterij moet worden vervangen Tijdens het alarm licht het langzaam groen op en gaat langzaam uit Vervanging van de detectorbatterij wordt beschreven in de paragraaf Batterij vervangen

Prestatietests

Het beveiligingssysteem van Ajax maakt het testen van de functionaliteit van aangesloten apparaten mogelijk.

De tests starten niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij het gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd hangt af van de instellingen van de scantijd van de detector (de paragraaf over “Juwelier” -instellingen in Hub-instellingen).

 • Signaalsterkte test
 • Detectiegebiedtest
 • Verzwakkingstest

Het apparaat installeren

Een installatielocatie selecteren

De locatie van de DoorProtect-detector bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de radiosignaaloverdracht belemmeren: wanden, ingevoegde vloeren, grote objecten in de kamer.

Controleer het signaalniveau op de installatielocatie.

Als het signaalniveau één divisie is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Beweeg het apparaat minimaal – zelfs een shift van 20 cm kan de ontvangstkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na het verplaatsen nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalbereikvergroter ReX.

De detector bevindt zich binnen of buiten de deurbehuizing (raamkozijn).
Gebruik de kleine magneet uit de set wanneer u de detector in de loodrechte vlakken (binnen de behuizing / het frame) installeert. De afstand tussen de magneet en de detector mag niet meer dan 1 cm bedragen.

Gebruik de grote magneet wanneer u de onderdelen van DoorProtect in hetzelfde vlak plaatst. De bedieningsdrempel is 2 cm.

De magneet is bevestigd aan het bewegende deel van de deur (raam) rechts van de detector. Indien nodig kan de detector worden omgekanteld of horizontaal worden geplaatst.

Het installeren van de sensor

Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie hebt geselecteerd en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!

 1. Bevestig de SmartBracket-bevestigingspanelen van de detector en de magneet met gebundelde schroeven. Als u andere bevestigingshardware gebruikt, moet u ervoor zorgen dat ze het paneel niet beschadigen of vervormen.
  De dubbelzijdige kleefband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de detector en de magneet. De tape zal na verloop van tijd opdrogen, wat kan resulteren in het vallen van DoorProtect en het activeren van het beveiligingssysteem. Bovendien kan het apparaat mislukken na een treffer.
 2. Plaats de detector op het bevestigingspaneel. Zodra de detector in SmartBracket is bevestigd, knippert hij met een LED – dit is een signaal dat de sabotage op de detector is gesloten. Als de lichtindicator van de detector niet wordt geactiveerd na installatie in SmartBracket, controleert u de status van de sabotage in de toepassing Ajax Security System en vervolgens de bevestigingsdichtheid van het paneel.
  Als de detector van het oppervlak wordt afgescheurd of van het bevestigingspaneel wordt verwijderd, ontvangt u de melding.
 3. Plaats de magneet op het bevestigingspaneel.

Installeer de detector niet:

 • buiten het terrein (buiten)
 • nabij metalen voorwerpen of spiegels die verzwakking en screening van het signaal veroorzaken
 • binnen gebouwen waar de temperatuur en luchtvochtigheid buiten het toegestane bereik liggen

Een draadmelder aansluiten

Een draaddetector met een NC-type contact kan worden aangesloten op de DoorProtect met behulp van een aan de buitenkant gemonteerde klemklem.

We raden aan om de draaddetector op een afstand van maximaal 1 meter te installeren – het vergroten van de draadlengte verhoogt het risico van beschadiging en vermindert de kwaliteit van de communicatie tussen de detectoren.

Om de draad uit de behuizing van de detector te leiden, breekt u de stekker uit:

Als de externe detector wordt geactiveerd, ontvangt u de melding.

Detectoronderhoud en batterijvervanging

Controleer regelmatig de werking van de DoorProtect-detector.

Reinig de behuizing van de detector tegen stof, spinnenweb en andere verontreinigingen zodra deze verschijnen. Gebruik een zacht droog servet dat geschikt is voor onderhoud van apparatuur.

Gebruik de detector niet voor het reinigen van stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.

De levensduur van de detector van de batterij is afhankelijk van de kwaliteit van de batterij, de aansturingsfrequentie van de detector en het onderzoeksinterval van de detectoren door de hub.

Als de deur 10 keer per dag wordt geopend en het detectie-interval van de detector op 60 seconden wordt ingesteld, werkt DoorProtect 7 jaar na de vooraf geïnstalleerde batterij. U verlaagt de levensduur van het apparaat tot 2 jaar door het verzoekinterval in te stellen op 12 seconden.

Als de batterij van de detector wordt ontladen, ontvangt de gebruiker een melding en gaat de LED soepel branden en gaat uit als de detector of sabotage wordt geactiveerd.

Technische specificaties

Sensor Verzegeld contact reed relais
Detectorbedieningsdrempel 1 cm (kleine magneet)
2 cm (grote magneet)
Anti-sabotage schakelaar Ja
Aansluiting voor het aansluiten van draaddetectoren Ja, NC

Frequentieband

868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied

Maximaal RF-uitgangsvermogen

Tot 20 mW

Modulatie

GFSK

Radiosignaalbereik

Tot 1.200 m (eventuele obstakels ontbreken)

Stroomvoorziening

1 batterij CR123A, 3 V

Batterijduur

Tot 7 jaar

Bedrijfstemperatuurbereik

Voor Oekraïne en EAC-landen:

Van -10 ° С tot + 40 ° С

Voor andere regio’s:

Van + 5 ° С tot + 40 ° С

Luchtvochtigheid regelen

Tot 75%

Dimensies

Ø 20 х 90 mm

Gewicht

29 g

Complete set

 1. DoorProtect
 2. Batterij CR123A (vooraf geïnstalleerd)
 3. Grote magneet
 4. Kleine magneet
 5. Aan de buitenkant bevestigde klemklem
 6. Installatieset
 7. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de apparaten van Ajax Systems Inc. is 2 jaar geldig na de aankoop en is niet van toepassing op de vooraf geïnstalleerde batterij. Als het apparaat niet correct werkt, moet u eerst contact opnemen met de klantenservice – in de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!