De detectors werken niet. Ze worden niet aangegeven door de LED.

De detectors werken. De LED-indicator wordt alleen ingeschakeld als het alarm is ingeschakeld.