Bescherming van de relais

Om ongevallen en uitval van apparatuur te voorkomen, hebben we ons relaismechanisme uitgerust met bescherming tegen oververhitting en spanningspieken. Het is permanent ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld. Als de temperatuur waarop het relais is geïnstalleerd hoger is dan 65 ° C, of ​​85 ° C in het apparaat, wordt het relais geopend en wordt een alarm verzonden. Zodra de temperatuur weer normaal is, geeft het relais vrij en wordt de betreffende melding verzonden.

Er zijn twee drempelwaarden voor de voedingsspanning: de laagste waarde is 6,5 V en de bovenste waarde is 36,5 V. Als het vermogensniveau te hoog of te laag is, wordt de beveiliging geactiveerd, het apparaat uitgeschakeld en een waarschuwingsbericht verzonden. Nadat de voedingsspanningsparameters weer normaal zijn, geeft het relais vrij en meldt het gebruikers.